[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mädi mädi S Kse Han Khn

1. püdel mass, löga; soga a. (parkimissegu) `vööti kaks `naela rugi jahu ning poolteist `naela `soola vana `lamba naha `pεεle, ning `tehti sedine mädi Jäm; nahad pannasse mädise Khk; Mädiga pargiti kasuka nahku - - mädi tegi naha `pehmeks ja `sitkeks Pöi; mädiga `mäitatse - - `lamba`nahku, kahessa `päeva oo ta mädi sehes Muh; Mädi sihes lasti kasukanahad apneda, siis läksid nad koogitsedes pehmes Han b. (muu mass) mis mädi sa `sönna `pεεle aasid Khk; Luuderohud `tehtud vee sihes palavaks ja `pehmeks, see rohu mädi `pandud siis oort palavalt `ömber `aige koha; Nüid tuleb mädi ölalt maha (lörtsist) Pöi; `valged mädi, `valged `aapa jäeb [mahlale] `põhja; `sõukest saue mädi sai üles `aetud (muda merest) Muh; Ma `värvisi ukse εε, εεd `värvi pole olnd end, `aesin midagid mädi `pεεle Emm
2. risu, praht; kõnts mädi sai `kaugemale `aetud [vilja tuulamisel], tolm ning prah́t; puu sodi ning mädi maas - - saa `käia ka mette Pha; rasva mädi läks küĺlest ära, siis [võrgud] `püütsid paĺlu paremine jälle Vll; Seda vanad vilja mädi seal on Pöi
3. a. suur kogus, hulk Küll oli laadal mädi rahvast koos; `Kopli einad said mädi `vihma Kaa; kas saite mädi (vihmahoo) kätte Muh b. kiirus, rutt sai igavese mädi (karjane karjalaskepäeval) Khk; `Siokõ mädi oli taga, et ei suass `aega `aitima anda Khn
4. varandus; kraam, asjad [ta] Oo eesele seda mädi igatsugust kogu ajand Kaa; Sealt nad said seda mädi küll Pöi; räha varred, vikati lööd ja `sõuksed mädid Muh Vrd mädin
5. vapustus, hoop Selle küüdi `reisiga ta sai ikka `söukse mädi, et ta mäletab Krj

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur