[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

longerdama longerdama Jäm Khk(-ŋŋ-) Rei(-ŋŋ-) Mär Vig Hää Kod Lai Plt KJn Trv TLä Ote, -eme Trv Hel, -teme Hls, longõrdamma Har(-õmmõ) Räp; `longerdama Kuu/-ŋŋ-/ VNg
1. vaevaliselt liikuma, komberdama natuse maad läksi loŋŋerdades tee pεεlt ära pöösaste vahele Khk; mehed tulid laagerdades ja loŋŋerdades körtsist Rei; longertep pää ehen mahan, ei jõvva `päädeki üles `tõsta Hls; mi sa longõrdat ti̬i̬d mü̬ü̬dä, ütest veerest `tõistõ `vi̬i̬rde Har; kes põĺvist `lu̬u̬ka vidä, longõrdass Räp
2. lonkima; looderdama Küll se on `ilge, ku nuor inimine samate alade `loŋŋerdab Kuu; `päivad `otsa `longerda VNg; longerdab peale `ümmer, ei viitsi tööd teha Mär; suure soeaga `lähtass longerdes Hää; kellel `aega küll ja on nõnna vedel ja laisk, see tööd teha ei viitsi, longerdab enne `ringi; longerdab aga `pialegi `tulla, `aega tal küll Lai; laisk inime lońk, longerdes `pääle illikeste Trv; küll ta longertep ja luusib ja vedelep Hls
Vrd londerdama
3. loperdama kud üks asi palju longerdab, siis aeda talle suumes vahele Rei; sul ta ratta tsõ̭õ̭ŕ om ka jo otsan, ta longõrdas ütest `rü̬ü̬pest `tõistõ Har
Vrd longõrdõllõma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur