[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

linnalane linnala|ne Jäm Khk VJg Kod Iis/-lai|ne/ Kod Plt, `linnala|ne Kuu Lüg, `linnalai|ne VNg Vai, g -se linnaelanik, linlane `linnalaised `tullod vahel `küllä Vai; üks linnalane õli, suur lepe taga. nõnna ärä körditud nagu kirbu vommos Kod Vrd linnaline
linnase|jahu jahvatatud linnased Siis `raiuti `toared `kartulid purust ja `pandi `linnase jahu seguga `ahju põrand täis; `linnasse jahu `tehti javakivel `enne, nüüd teha `veskil Lüg; Kui kali sai `õtsa, siis `pandi `linnasse jahu lisast ja valati `kieva vett `päälä `kalja `astja Jõh; kuivad linnasse jahud pannasse raba `tõrde ja siis tehasse `keeba vett ja, pannasse linnasse jahude `peale (õlle tegemisel) Muh; linnasse jahodest sai `tehtud - - see kaĺla leib Mär; kui se kali vesiseks läks, siis `pańdi jälle linnase jahu `sõnna `juure, et jälle apumaks läks Juu; linnakse jahu on järk (jäme) JõeK; pu̬u̬l uassad ja kuda oiavad linnasse jahu, kuu, kaks, suvel lähäb `koitama Kod; linnase jahust tetti taari `autse pät́s Hls; linnasse jahu `tu̬u̬diva `veskilt kodu, siss nakati õlut tegemä Nõo; Sõ̭ss tet́ti linnasõ jahust `vi̬i̬ga˽tahass, paras paks. Tu̬u̬ `pańti mütsäkohe vai `pätse `mu̬u̬du `häste `kuuma `ahjo küdsämä Rõu
lints|lamu lińtslamu „kollakas meremuda“Tõs

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur