[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

liineal (variante:) `liineal, `liinjal, `liinjan, liinejaań, liinija(a)n, liinijaań, `linja(a)n, `linjar, `linnijan, linian, `lindja(a)n, `lindjua, `liinal, `liinar, `liiner, `liimian, `liimion, liimijaan, liial, liiań, `liian, `liia, liiand, `liidjan, g -i spor üld; `liin|jaen Mar, liini- Kaa, `lind- Khk, g -jaani; kliinijaan Nõo, `plińjan Vän, `plinja(a)n Kuu, g -i joonlaud Kuol`meister - - virut `plinjaniga `künne peräje `pääle `ninda, et kohe veri tuli `künte ala Kuu; kui ei õld lugemine `selge, siis kuol`meister võttas `lapse `sõrmed pihu ja lei `liinariga pihu `sisse Lüg; `liidjaniga tömmetase `tahvli `pεεle `viirgu Khk; Nee liiandid on liiga lühised, kuidas ma sehustega mööda Rei; `koolis tarvitavad `linjanisi Mär; `enne olid liianid või joonelauad `koolis Aud; ta (õpetaja) teinekord oli kuri, `lindjaaniga `ańdis HMd; ennemuiste kuo`meistrel oli seda voli küll ikka et `toksis, suur `lindjua oli ika tal enesel pius Hag; `liimian `öeldi minu `aeges Juu; `liinal oli nihuke lai - - ja siis kuoliõpetaea lõi `seia küinte `piale Koe; liinijaaniga tõmmatasse `tahvli `peale jooned ette Trm; `ańti liimijaanige, sõrme kondi leive tuld Hel; tol kliinijaanil `oĺli ää suur mulk sehen, siss `pańti kliinijaan vaja `otsa Nõo; ma olõ uma liinijaani kuuʔ unõtanu, ma‿i saa mingagi `ju̬u̬ni `kiskuʔ Har Vrd liinikas, liinlaud, lineika1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur