[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

ligidal ligidal spor R(-ll Jõe Hlj), eP(-ll VJg Kod Plt) Puh TMr San, -äl Kuu RId(-ll Lüg Jõh) spor L, Kod KJn TMr KodT Võn Kan Plv, -el Kuu(-ll) VNg/-ll/ Lüg Kär Phl Kod(-ll), -õl hv Krl; ligiell Kuu
1. adv lähedal a. Kui ligidäl, siis `möürädä, kui `kaugel, siis `ammuda (koos olles tülitsetakse, kaugel olles igatsetakse) Kuu; tia kui ligidäl tämäga (hundiga) olin, aga noh säl tie pääl VNg; `silgu `kaupmed `käisiväd siin, rand on juo ligidäll Lüg; oleks meri sii ligidal Vll; mõnel oli [heinamaa] `kaugel ja mõnel oli ligidäl Mär; mul oli kool sii ligidal üle `põlde Vig; mets oli ligidal `kangest Kse; ligidal põle maasiku `kuskil Tõs; inimese `inge ligidal ei oln Ris; ole ikke sii ligidal, ää `kaugele mene `ühti Juu; on nii ligidal, et võib kiviga visata Kos; kirik on meil ligidal JMd; nüid on nad (hundid) ikke väga äbemataseks läind, minev`aasta nad `murtsid siin ligidal `lammid ja vasikid ära Tür; ennevanast old sial ligidal `veike küngas VMr; ta ei õld `kaugel, ligidäl, ma nägin tämädä, aga tükk muad vahet õli Kod; kõŕts oli sial ligidal Pal; kus oea ligidal, sial `peśti [lambaid] oeas Lai; ma elän sääl ligidäl `õkva TMr b. `õhtu üsna ligidal Kse; surm o ligidel Kod
2. postp kellegi või millegi lähedal äkkised `järsküd puhud tulid just `kuidagi siin `ranna ligidell Kuu; põld on tua ligidal Lüg; talu ligidal on suur padu Rei; kui kägu elumaea ligidal kukkus, siis pidi surm tulema Tõs; see pere on üsna meie ligidal Juu; ma põle metsa ligidal eland Amb; ei suvel või kuuma ahju ligidal `olla JMd; pia maa teral, pia maa ligidal Ann; taga Kabalad, Viru Nigula ligidal Kad; meie ligidal on Sinike soo Trm; karuvabarmud kasvavad mua ligidell Kod; elu maja ligidal KJn; tu̬u̬ pilukoda es olõ oonõtõ ligidäl, meil oĺl tä sääl riida takan Võn; liina (linna) ligidäl Plv
Vrd ligedal, ligipeal, ligis, lisidal

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur