[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

lemme1 lemme g `lemme Khk Vig Tõs Aud Juu JMd Vil, `lembe Pöi Mar; lemmes Jäm Tõs Hag, g `lemme Kaa Vig Kse PJg Ris Juu Jür, `lembe Muh Mar Nõo/n -ss/; lemm g `lemme Khk Mär Var Juu, lemme Kul Tõs Koe Iis; n, g `lemme VNg Vai, `lembe Lüg; pl `lemmed Kir Kei Rap Jür JõeK Koe VJg Plt, `lembed Jõe Jõh, lemmed Var Mih
1. helves, lible, kiud kaera `lembed Jõe; kes paber ehk puu leht põleb ära, üks `lembe jääb järele Lüg; rohu lemmes Jäm; need oo kaera `lembed, mis ää tulevad masindamese `aegas Mar; kaĺlal on `lemmeid sees Kei; mette üks jahu lemmes Hag; vahel tuleb lumi sedasi `lemme `kaupa, sedasi `arva Juu; vähe [lume] `lemmeid akkab tulema; põle rohu lemmetki näha JMd; linasid `lemmid `pantass `sinna vahele, kust ärä `audund on Vil; tõenekõrd tulep tiĺluke lemmess `vasta nägu, sa‿i saa arugi Nõo || soomus kala `lemmed, soomuse kord peal PJg Vrd lemmel1
2. (kõrs)taime leht `Kuivand lemmestega `roogu tehakse `talve jää pεεlt katuste jäuks Kaa; `lembed kasuvad juurest ladvani - - kui `lembed ää varisevad, siis tuleb [lina] üles `kitkuda Pöi; rukil o `lembed, kui ta `looma akkab Muh; pilliroo `lembed Mar; kõrśsviĺlal ei ole mette kellegil `lehte, kõigil oo `lemmed Mär; lina akkab `tüikast `lemmid `lasma; ärjäbäl lähväd `lemmed ää, kui ta paelo `vihmä saab Vig; sügisiti siis sai `roogu lõegata, ku roog oma lemmed maha laseb; Ohomõõgad oo laia lemmega Var; suivili selle põuaga kõik ukkas, lemmed kollased ja akkasid `kuibma juba Mih; lemmed oo `otsas undi kurikal ja uhamõõgal; kui nõu jooseb, siis püstetse lemmet nõuele vahele, siis `turdub ää Tõs; Ristiku `lemmel on ia ais taga Jür

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur