[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

lauglema `laugl|ema Kam Ote, -õma (-õmma) Võn VLä Räp, -õmõ San Krl Har; da-inf lauõl|daʔ Har, -dõ Urv, lavvõlda Rõu, laugõlda Räp
1. lennul hõljuma, aeglaselt tiireldes lendama kuĺl `lauglõss kanna vahiss Võn; tsirgu kulliʔ `lauglõsõʔ `taiva all, säält `laskva noolilt `õkva `säĺgä San; tuulõ`tallaja `lauglõss, õs liigudõ `siibu, lavveĺ; kuĺl `lauglõss mõtsa `kot́sil, lavveĺ inne ku maha laśk Urv; linnukõni `taiva all `lauglõss, `lindas üte kotuse pääl Krl; ku kurõʔ är `essünü [sügisel], ka ku nä `lauglõsõ üleven `taiva all Har; liuglema-lauglema õhus hõljuma liuglõss, lauglõss, maha ei sata = suits Võn; Lumõ`helbe ka˽`liuglõsõ˽`lauglõsõʔ, nikagu maa pääle satasõ Rõu || fig Olõki ei˽taa elu nii `liuglõmine-`lauglõmine, `taaga kaks um murõt külät Rõu
2. tarbetult ühest kohast teise käima nigu lolli vai joodiku `laugleva, ei taha ärä minnä Kam; mis sa `laugled külä piti Ote; võta˽kaḿps `säĺgä, siss võit ussõn lauõlda Har; Ka‿ku˽tü̬ü̬d piät tegemä, saa õi˽sõ̭ss `ilma piten lavvõlda Rõu
Vrd laugelema

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur