[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

lamm1 lamm g lammi S(laḿm Muh; g -u Kär) meremuda sedist lima [on] mere `ääres `loukas, mida lammiks `üütaste; [ta] töi oma pojale `jooksja `aiguse `vastu `lammi Jäm; istuti ikka lahe `ääres, jalad olid lammi sihes; Angerjad pugevad lammi alla talveks Khk; vöttand `lammi merest, `söuke suur `vänge ais taga Mus; `Aigele `tehti lammi patti Kaa; `lained aavad `lammi `rohkem `moale Muh Vrd lamu1
lamm2 laḿm g lammi Ran TMr Võn Plv Räp(kl-); lamm g `lamm|e Kuu VNg, -i Kuu; n, g `lamm|i, -e VNg veelomp; madal laht, järve- või jõesopp; soine koht `niisuke `lamme, ei `pääse `paadiga [läbi] VNg; laḿm om `umbne, otsad ku̬u̬n `rohkemb; `mõnda vana kraavi kotust kah üteldäss lammiss, kui ta om laiemb Ran; Lammi päält aas võrgu `sisse TMr; laḿm, sääl ei˽kasu˽hain Plv; keväde tulõp särg kuttu `vällä, sõ̭ss lammist püvvetäs; lammi pääl om periss matal, sääl om matal põhi, `valgõ liiv põh́an Räp Vrd lammik(as)2
lamm3 lamm g lammi Krj, `lamme Lüg; klaḿm g klaḿmi Räp suur tükk; hulk Seaste on `söuke lamm `vilja, teab kus see köik panna tuleb Krj; üt́s tüḱk vai klaḿm - - `mõtsa; meil üt́s klaḿm haańamaad tetä vi̬i̬l Räp
lamm4 lamm g lammi hunnik, lasu lähed `kuskist mööda, üks oo settund tee `ääre suure lammi Mar Vrd lammik(as)1, lamu2
-lamma Ls limma-lamma
lammi lambakarja läks `lammi Ris Vrd lammise
lammolamu1
lammu1 `lammu Sa(lammu Jäm) Muh Emm/-o/ katki, puruks käsi on lammu; elud puhas `lammu; piigistab `lammu Jäm; ma löi `varba `vastu kivi `lammu; kihal kukuvad vitsad pεεlt ää, siis läheb ka `lammu (laguneb koost) Khk; `tömbasid `looma ni‿t kääd olid `lammu Mus; ta oli nii `lammu peksetud, püksid olid keik verised Kaa; aid `lammu, kivid puhas maha varisend Krj; katus läks `lammu, tuul lammutab tüki ää Pha; `Eesel säär kõik `lammu, kus sa lihad Pöi; taśs läks käest ühna `lammu Muh || luhta seda kord see asi läks `lammu neil Vll Vrd lammuks
lammu2lamu1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur