[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lahkam `lahkam Kaa Vig Kad Vil San, g -i Kuu Juu KJn Trv Hls Hel Ran Puh Ote Rõu/`ĺ-/, -a Emm Hää Saa Trv Krk Hel, -e Hls Krk; lahka| g -mi Har Rõu
1. suur kogus, hulk; suur tükk a. Sain `suure `lahkami vett `vastu `vahtimist Kuu; `lahkam `leiba Vig; igaven `lahkam tuli `vihma Kad; läks `lahkam aega ära KJn; said ää `lahkami raha; oĺl üts ää `lahkam, mis ma vedasi Hls; kes mul rohi tu̬u̬ss ää `lahkame Krk b. (maast) Ta arind omale suure `lahkama `pöldu `juure Emm; Ülevel maa pu̬u̬l, kus suured `lahkamad käes `oĺlid, sääl said inimesed `rohkem puhta villa si̬i̬s elada Hää; maailma `lahkam `metsa Vil; sinna om ma‿ilma `lahkam maad mińnä Trv; suur `lahkam `mõtsa `anti kätte Krk; ää `lahkam om `niita vi̬i̬l Ote
Vrd landam
2. löök, hoop `ańdis tal‿ühe `lahkama `mü̬ü̬dä `kõrvu Saa; aga ma virutasin ea `lahkami `talle rusikaga nõnna et Juu; temä tõmmanu maast vitsa ja `panden ärräl mitu `lahkamet Krk; esä `oĺli tälle kolm `lahkamit `annu rihmaga Ran; mia satte maha kõege redeliga, sääld ma selle `lahkami sai, et mul enämb pääd otsan ei ole Puh; Ka‿ku˽ma˽sullõ üt́e `ĺahkami är˽vala, sõ̭ss tõist sa inäp ei˽tahaʔ Rõu; lahkamit lööma 1. kurameerima tu miiśs `leie tõsõ naasõga lahkamit Har 2. tülitsema Miʔ olõ taa tii peräst küländ lahkamit löönuʔ Har Vrd lõhkam
Vrd pahkam, plahkam

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur