[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

labisama, labisema labis|am(m)a Rõu Plv Vas, -õmma Plv Vas Se; pr (ta) labisass Ote Kan, -õss San Har Rõu; labis|ema VNg Koe Kad TLä Võn, -eme Krk, -õmõ Krl; da-inf labist|a TLä, -Rõu Plv Vas, -e Krk
1. lobisema mida sina labised VNg; lora-lara inime labiseb pailu Koe; mis sa iki labiset Krk; mes sä niipaĺlu labiset, piä `onte suu `kinni Ran; miä ei viisi enämb `siuga labista; mul kaala soone jäävä takast valusass, ku ma siin `siuga niipaĺlu labise Nõo; jutt lätt ku labisõss Krl; aja juttu Jaaniga nigu labisõss Har; kõnõlõsõʔ ku labisõss Plv Vrd labistama
2. ladisema, pladisema `laine käivä kui labisass Ote; süü õkka˽`suugõ˽ku labisõss San; `Vihma vali maha˽`taivast ku˽labisass Kan; ma mõśsi `rõivid nigu vesi labisi Krl; siss pańd vars ka˽takan nigu labisi enneda viist läbi Har; sääl mõstass `rõivid `tõlvuga ku labisass Rõu; si̬i̬st ju̬u̬sk no vesi ku labisass Plv || plagisema lätt nigu hobõsõ labisõsõ Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur