[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

lühendama lühen|dama VNg hajusalt S, Mar Mär Tõs Tor Hää Ris JMd Koe Iis Trm Plt, -dämä Kuu Tõs Kod KJn, -dämmä Har Rõu Räp, -teme Krk, -deme San; löhen|dama Juu Kos Trv, -dämä Puh Se, -damma Rõu, -teme Hls; lühindõmmõ Krl; lühündama Mar VJg lühemaks, vähemaks tegema; säästma (vaeva, aega) küll ma su jalad siit lühendän Kuu; mina ei `joua lühenda oma `sammusi VNg; se lühendas isi om elu `päevi Jäm; elu on ikka nii pitk, pole lühendud midagid Khk; `kleiti lühendama Rei; (laps) ikke asjaks koa juba, lühendab ikke so jalatäied ää juba Mar; lähäb mo eest, lühendäs mo `vaeva Tõs; na pikk see nöör, võiks teda lühendada Tor; ta akkas `rahvale `palka `rohkem `anma ja töö `aegasi löhendama Kos; teed lühendama Koe; lühünda mu jala `täisi, mene tua vett VJg; `õhju tuleb lühendata Trm; lühendäd `pitkä ti̬i̬d - - lähmä siit `õigess; eks ma õle su vaeva ärä lühendänd (teise kasuks midagi teinud) Kod; karistuse `aiga om löhendet Trv; löhente se puu ärä Hls; ma lühendesi temä elu `päivi San; teil omma na pikä jalaʔ, lühendegä `sammõ, et ma˽kaʔ üten minnä˽saa; tüü `päivä saat lühendäʔ - - a˽`taiva `päivä lühendä ei saaʔ Har; tu̬u̬ om nigu lühendet sõna Räp || küll ta löüd mõne, kes temä nina lühents Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur