[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

lõig lõig g lõia T(lõ̭- Kam Rõn; g lõja) V(lõ̭-), lõa (-õ̭-) Rõn Lut Lei Kra lõõg, kütke lehm `olli pääpõrnussin, lõig `panti `sarvi ja tõene ots `panti jala `küĺge; mugala sarve oma, ei saa `lõiga `sarvi panna; maasik, astu lõjale, tõese lehmä om lõjan Nõo; vana kulunu raud `saina, `pańti lõ̭ig `külge, sääl ei rao lehm `siĺmä ärä ei nõ̭nad Kam; `lõigu oĺl katõsugutsiid, mõni oĺl kablunõ lõig, mõni ket́ine lõig; lehmä ruhe manu aiaʔ, saava `lõiga `panda San; Kaŕus hõigass et vit́si lõ̭ialõ, vit́si lõ̭ialõ, sõ̭ss eǵä lehm lät́s uma lõ̭ia manuʔ Urv; tu̬u̬l oĺl lihm lõia `sisse lõppunu, oĺl lõia `väega pikkä `pandunu Har; ma˽tuĺli lehmägäʔ, lõ̭ig oĺl käehn Rõu; egal talomehel oĺl `lõ̭igu tet́äʔ `mõisahe Vas; kes om sääntse rassõ tü̬ü̬ man, taa om niguʔ `lõiga pant Se; talvõ pääle pandasõʔ [lehm] `lõ̭iga Lut; lõig täis himu otsas; mõõt täis lasõ no tel tetäʔ, küll üt́skõrd timä lõig õks täüs saa Har; Kavva tä tan õ̭ks `kiusas, kül saa tä lõig ka täüss Rõu || Läts lõ̭ia pääle (poos enda) Räp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur