[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

läsk1 läśk g läsä Võn Kam Ote Rõn San V, läse San Rõu

1. lesk, abikaasa surma tõttu kaotanu miu emä `olli läsäle mehele lännü Ote; esä oli ütesse `aasted läśk, siss võt́t veel tõse naise; ta‿m noorõlt läsäss jäänüʔ San; läsäʔ naasõ omma `vaisõʔ Krl; siihn külän om hulga `läśki; ega na läsäʔ ni˽ruttu ei˽koolõʔ, nail om visa elu Har; tu̬u̬ naanõ om ka parhilla˽läśk Vas; läśk tulõ tollõst üteldä, kellel tõõńõ pu̬u̬l ärä˽kooluʔ Räp; jummaĺ hoia taad läsä naasõ ello, tu̬u̬ om ku katussõlda hoonõh Se || piltl hingekarjaseta kerik om joba kolmandõt ajast`aiga läśk, opõtaja lät́s `haigõ`majja Har; läśk kerik, opetaja `ku̬u̬li ärʔ Plv
2. isamesilane mul ütel mihiläsel om `väega paĺlu `läśki Har; mehiläsil um ka `läśki, egaʔ nu̬u̬ʔ ei `tsuskaʔ, kellä katõ `aigu `lindõlõsõʔ; läsäʔ ei˽kanna mett sukugi, nu̬u̬˽`kargasõ imätseid Plv; pakktaroh ei saaʔ läsile ka midäge tetäʔ; läsäʔ, nu̬u̬ omaʔ esiʔ `sü̬ü̬jäʔ, esäʔ, tü̬ü̬h ei käüʔ; läsä˽käävä asõnd `ot́sman, ku˽mihiläne `poiga taht `laskõʔ Räp || viljatu (mesipuust) kiä mihiläne `poiga ei lasõʔ, tu̬u̬d `üĺti läśk pere Har

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur