[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

krabama krabama Kuu VNg IisR Jäm Noa Rid Mar Ris Juu JMd Koe Kad VJg I Plt Krl Har
1. krahmama, kinni võtma, haaravat liigutust tegema Kui oli `vihma iil tulemass, siis krabati ige `vergud nagist maha ja `varju ala Kuu; Kraba `mätsik `pihku ja `viska edasi IisR; `Katsus küll pimedas krabada, aga kätte ei saanud Mar; kaśs `kargab ja krabab `iiri Juu; ta krabab teist `kinni võtta Koe; varas krabati `kińni VJg; krabasime tulist, kes sai vekesema lusika Lai; poiss oĺl `tütrigu kinniʔ krabanuʔ Krl; meil `kävve `lauta suurõ rot́iʔ - - kaśs oĺl sääl, tu̬u̬ krabasi kińniʔ Har
2. endale võtma, ahnitsema; näppama, varastama Kes `voimul, sie ige krabab omale Kuu; `kärme krabama, omale `võtma, kui on midagi `saada Rid; minu kellä pommid on ärä krabatud Kod
3. kabistama, käperdama; ehal käima [hakkad] krabama, vötad naeste`rahva `kińni vöi, katsud `tiśsi Noa; käisivad plikades krabamas Kad; ai `tüt́rikke taka, krabasi `tüt́rikke Nõo
kravat (variante) kravat, kravat́, krava·tt, kraavat, kraavat́, kroava(t), krahvat́, karavat́, karavat́ka, kraba·tt, krabat́, kraabat, krapat́, `kraavańt, kravańt, kraevańt, krovat(-i) seina külge ehitatud lavats, pukkidele või pinkidele tehtud ase tien kravadi ülesse ka VNg; `ennemast õlid krava·ttid, nüüd on raud`vuoded Jõh; `seinä `külge `tehti `vuode, `kolme `sambaga, se oli krovat Vai; kroava põhi oli puuroam, `õĺgedega punutud Kei; kraba·tt oli pukkide pial, kraba·ttis magati Kos; ühejalaga kravat́, sie oli seina külles Sim; kravatil ei õle kõrislaudu, õtslavvad on küll; eks ta lesi kravatin Kod; kraavatitesse tuleb uut `põhku `panna Plt; Karjatse magasive kravati pääl Trv; paari`rahvil olli sängi, poesi ja `tüt́rigu magasiva kravatin Nõo; kravat́ pukke pääl, tõne otsa laud `jalgu pu̬u̬l, tõne pää pu̬u̬l, olõʔ sisen San; vanast `maati kravatidõ pääl Kan; latsõ ja `tüt́rigu `lamssi krabadi pääle magama Har; vanahn rehetarõn oĺl nulgahn õ̭ks krabat́ Rõu; Ma `vissi mütsü kravatihe Se || lehmasõimPuh Ote Lehmä kravati tuleva üless `tõsta Puh || õlgkott pane tu krahvat́t siia `säńgu San

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur