[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kotsile `kotsile Nõo Kam; `kot́sile, -õ V(-llõ Se)
I. adv kohta, kohale; kohakuti siiä `kotsile jäi `saisma Kam; Kat́s `paari `mulkõ, sõ̭ss nää˽`pańti `kotsilõ ja sõ̭ss vitsaga nii `riśti üle kińniʔ Urv
II. postp
1. kohale, kõrgemale Alumanõ kõrd `laudu pandass inne ärh, sõ̭ss perän sinnä˽noidõ `vahjidõ `kot́silõ vi̬i̬l üt́s laud Urv; `raoti `tu̬u̬rõ˽puuʔ ja `säeti paa `kot́silõ üless üle ah́o otsa Rõu; sari - - tu̬u̬ `pańti läve `kot́sile Vas
2. lähedale, samale joonele saimõ sinnäʔ riihe `kot́silõ ja jäimeʔ sinnäʔ `saisma Räp Vrd kotsi
3. (kellegi, millegi) kohta mõni `pernane `ütleb oma `tütre `kotsile: suuress ja pikäss kasunu nigu mõtuss jälle Nõo; om hää `si̬i̬düsega [öeld] munõ eläjä vai inemise `kot́sile kiä kõik `sisse plaań Plv; Tää om vi̬i̬l `väega `kikstu uma iä `kot́silõ Vas; Mis sääne `laonu regi om vai küün, tu̬u̬ `kot́sile üteldäss lobotka Räp
4. paiku, aegu Jaanipäävä `kot́silõ `vi̬i̬di sitt [kesa] pääle Rõu
Vrd kotsale, kotsele, kottale

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur