[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

korrutama1 korrutama S(-d- Hi) spor L(-o-), HMd/-o-/ Tür VJg Sim spor I VlPõ, kõ- Trm Kod(-o-) Äks; `korrutama Jõh(`kõ-) IisR, -mma Jõh hv Vai; korutama IisR, spor L K (-o-), Lai, kõ- Trm MMg Lai
1. kahte või mitut lõnga või keeret üheks kokku keerutama ku ühe`kõrdased [lõngad] `pannasse kokko ja `aetasse vokk tagurpitte, siis `korrutetta `lõnga Jõh; siis korrutati kokku kas kahe korrist või kolme korrist [lõnga] Muh; suka lõngas sai korutud, teine kee oli teist [värvi]. ja soki lõngas korutadi Lih; korrutud (kahe eri värviga) lõng, sai neid igade `moodi `tehtud, sinise ja `valgega, rohelise ja kollasega ja musta ja `valgega. nende korutet `lõngest sai ruudud teha ja Tõs; korrut lõngast sai `kanga `niisa `tehtud; punelõng - - seda saab jämedast takust `tehtud ja kokku korrutud Aud; kinnast ja sukka ei saa mudu ku koruta lõng kokku Hää; korotamisega saab löng `kierumaks `tehtud Ris; Ennemal aal `õmblusniit korutati veel läbi nõelasilma; Ma ise olen taga (kedervarrega) korutand küll - - Lõng sai `siutud `ümber pulga ja keeratud naela `külge `kińni. Siis põld mutku `tõmma põlve pial ja lase `lahti. Kedrevaŕss keerutas sedasi lõnga keeruks Amb; kingsepal oli traadi lõng, tema korotas teda `rohkemb VMr; nüid korutatakse isegi neĺja `kiega - - tehakse põranda vaiba `lõimeid Sim; kui kõrrutati, kerad `jooksid kaśti sees, ehk koŕvi sees Trm; kahe `värtnä piält `aetasse kokko, kolmanda `värtnä `piäle korotab; korotasse ka keräde piält KJn; eapidi `ketrame, kuripidi korutame Vil Vrd koorutama2
2. pidevalt sama juttu kordama; lobisema `Kesse täma korutamist `kuulada tahab IisR; Mis ta seda (juttu) nii pailu korrutab, `umbest kut oleks koer kondi sohe saand Kaa; Kuule eit, akkame vahest koju kah minema, kaua sa sii ikki korrutad Tor; korutab aga seda vana lori edasi JMd; kõrrutab mino sõnu `perrä, ise‿t mõessa kõnelda Kod; korutab `pialegi, riagib `ühte sedasama juttu kas `kümnele korrale Lai || inimesed o nohosed, kõrrutab (hakkab nohu) `uudess jälle Kod Vrd koorutama2
3. riideaugu äärt paiga külge õmblema, üle ääre õmblema `paikad ja kõrrutad pahupuale `piäle, paad paega ja üvipu̬u̬lt kõrrutad. paega kõrrutasin ärä näpigä, kiänäd `narmad `alla Kod Vrd kerrustama, kõrvutama
4. u antud arvu teatav arv kordi suurendama (matemaatilise tehtena) Vanasti ööti rehnukitegemise juures ikka kasvatamine, pärast tuli siis korrutamine Kaa

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur