[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

konness konness Puh Nõo Kan Lei, -õss Nõo San V(konõss Har Lei)
I.(osutab kohta) missuguses kohas
1.(otseses küsimuses) a. kus ma `tõoti minnä joba `ot́sma su, konnõss sa ollit Nõo; konõss sa˽käve vai kost sa˽tulõt Har b. kuhu konõss tu̬u̬ lät́š Lei
2.(sihitislauses) kus kis tiid konnõss [nad] põrra elässe San; kae˽konnõss väit́s ja vere annum om Krl; alasi nakat sa `nõudma, konõss sa˽käve Har
3.(täpselt määratlemata koht, teadmata kus) laadan `olli täl pesä, konness täll `olli Nõo; konness tuu paik piäss küll olõma kohe tä `hindä om `käḱnüʔ Kan
Vrd kon
II.(vormilt jaatav lause, mis välj eitavat suhtumist) millal Sul om üsäline lat́s `hoitaʔ, konnõss sul tu aig om Urv; konnõss mul tu̬u̬ aig um, tü̬ü̬ taht tetäʔ Rõu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur