[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

koll1 koll g kolli Emm, g `kolli R(n `kolli Vai); koĺl g kolli Sa Muh L M Puh Kam San, g koĺli LNg Mär Tor K I Krl Se
1. a. lastehirmutis, tont koll tuleb `kaivust Lüg; jää vait, `kolli tulo Vai; `lapsi irmudesse: vaada koĺl tuleb Khk; Kaus (kaevus) elas `jälle koĺl, lastele `ööti kui nee kau `peale ronisid, koĺl tuleb kaust ja viib põhja Pöi; kui sańt laps oled, siis koĺl tuleb so kallale Mar; lastel peab koĺli `mängma, mud́u nad ei karda kedagi Saa; koĺlil pool `nahka `võetud, pool `nahka `võtmata, verised `ammad ja pasane perse Juu; nää koĺl põues, ära katsu (öeld võõrutatavale lapsele) Kad; koĺl on ahju taga, sängi all, truubi vahel, ole nüid vagane Trm; koĺl tule vitsage, oia nüid Trv; lat́s nännu et lävest tullu koĺl `sisse Hel || (kõhnast inimesest) sääne ar kuionu niguʔ koĺl Se || fig augu·sti kuus lähäb koĺl `põesasse, `põesaalused lähvad mustaks Kei b. inetu, eraklik olend sa kut vana koĺl (öeld), kui `ükskid sihandust `santi nägu teeb Khk; üksi õled nõnnagu üks koĺl alate Kod || (pahurast lapsest) paari aasta pärast koĺl `valmis Mar; vana koll vanakuri, vanapagan vana koĺl tansib sarved `püsti Khk; vana koĺl oli `vehtond `niita Suuressooski LNg; kolli tegema figa. hirmutama, ehmatama keivad `metsas pimespidi tüdrugutele `kolli tegemas Khk; lapsele tehäse `kolli, irmutatse last Tõs; tegivad üheteesele ise `koĺlisi ja `vaimusi ja viirastusi Ann; kellel piä luu kabeliss ärä tõi, si̬i̬ tuleb ja teeb sulle `koĺli ü̬ü̬si Kod b. ulakust, vigurit tegema poisid tegad `kolli küla vahel, `tõstvad väravid eest εε ning lammutavad pinusid Khk c. petma tu poiss tei kah koradi `koĺli, nigu `petnu tedä vai nii Kam
2. euf huntKuu Ris VJg
3. lstk täi tappab `kollid pääst maha Lüg; Laps peab lasma ilusti pεεd sugeda, muidu kollid viivad lapse mere; lapsel kollid pεεs Emm; suen koĺlid piast maha Koe; las ma tapan koĺlid ära, muidu viivad `kaevu VJg; lapsele `ütled, koĺlid `piän, ärä liiguta, õt́simä koĺlid ärä Kod
4. lstk kuivanud tatitükk ninas `Lapsel `kollod nenä`augus Lüg; Koll on nena `augus Jõh; Oot, `lapsel on koll ninas IisR
Vrd konn3

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur