[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kliin kliin g kliina kiil kliin tahha `vaihhõlõ vaja `pandaʔ, sääne kiilokõnõ kińnitädä vajä ratta tsõõ̭ŕi ja kliin `vaihhõlõ `pessäʔ, kost heĺoss Se
kliine `klii|ne g -se Vai Jäm Rei Trm Plt; `liine Khk kliisid sisaldav `kliised jahud Jäm; nii `liine sai, liid oleks olnd `välja `sööluda Khk; `kliine kot́t Plt
koldinõ `koldi|g -dsõauklik Küll seo om hirmus `koldinõ ti̬i̬ - - suurõ˽t́somba sisen Urv Vrd koldõnõ
kolin koling -a R(n kolina Vai) spor eP, M(g -e Hls) Ran Nõo; kollin Puh Nõo Rõn San Krl, g kolina Plv, koĺlin Võn Har Rõu Se, g kolinamüra, kolin küll oli kolinat `kuulla VNg; nagu `lapsed `kuerust `tieväd, üks kilin ja kolin `ühte `puhku Lüg; midä kolina se säl `kuulu Vai; [vargad] tegid kolinad ning koer akkas selle pεεl kisama Ans; tuli suure kolinaga ülalt ala; `aerude kolin keib juba ee, jo ni `varsti `ääre tulad Khk; Sui olid vanad puu rattad - - tasa joosid, `miski kolinad polnd Pöi; üks `kange mürin ja kolin oo `taeba all alati, lennukid keiväd Mar; taĺli uks kukkus nii suure kolinaga maha et Juu; (puunõude küürimisest) kõik küla nagu mai·lma kolin oli iga `lauba Äks; ku uue `aasta `ü̬ü̬se kolint kuulet, siis saa `surnut Krk; `vankre kolint om kuulda San; ma˽heräsi üless tu̬u̬ kolina päält; puu vai laua koĺlin Har; kivi˽ka tuĺli˽ku koĺlin mäe`kaldõst `alla Rõu|| krapp on puust - - ja kolin sees Lai
koline(valge jalaga hobusest) kolijalg, mönel oli üks jalg koline Jäm Vt kolijalg
kollinkolin
kolming sõim vana koĺming Har

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur