[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kohmerdama kohmer|dama Khk spor L, Juu Jür VJg Lai Vil Ran, -deme Hls Hel San, -tem(e) Hls Krk; kohmõr|dama Khn Võn, -dõmõ San, -dam(m)a Urv Räp Plv; `kohmerdam(m)a Lüg
1. a. aeglaselt või saamatult midagi tegema, kohmitsema tiä midä jäi `sinne kodo `kohmerdamma Lüg; ei jõua tööga edassi `ühtigi - - muutku kohmerdab mud́u Mär; ta akkas enese `aśsu kokku kohmerdama Kse; Kuĺl ei soa ülesse, kohmerdab `enne tüki `aega Kei; kaua sa kohmitsed ja kohmerdad, akka vahest tulema Juu; mis sa kohmerdat, tee rutemast Lai; temä ei näe, kohmertep pimmessel iki Krk; ärä kohmerda mul siin i̬i̬n Ran; ma‿lä pikäli `sängi, seeni ku‿sa kohmerdat, ma sureta söögi ärä Nõo; kohmõrdõss õnnõ, ruttu mineme ei saaʔ San || ebakindlalt käima mis sa kohmerdad, äks sa‿p kei kenasti; nii `joonud, akab kohmerdes minema, tεεb saab ta koju Khk Vrd kohmeldama b. askeldama, toimetama `Vasta talvõt igänes kohmõrdamist; `Laupa muud ei sua, kui kohmõrda tubasi ning õuõt kaudu Khn; kohmerde et `põhja `kunnigin ei ole, kohmerdemine om `virtina amet Hel; mis sa sääl kohmõrdat, ei lasõʔ muil `maada Plv
2. tuhnima, nuuskima mis sa kohmertad sääl suhv`laekid mööda, mis sul kadund on Saa; mõni kohmerdess `kuskile `u̬u̬nede `sisse lää kaess mis sääl om Hel; mi‿sa nuhit, kohmõrdõt tarrõ piten San
3. (endale) võtma, salaja kõrvale panema katsub aga kust ta kohmerdada soab Juu; ei ole `kuśkil pesu `liuda, ärä kohmerdand Vil; Ma˽kohmõŕdi ka kõ̭ik olõʔ ärʔ ütte kokko Rõu; `poige külest iks tahõtass kohmerdada `tütrile Räp || pruudiandeid kogumaSaa Vrd kahmeldama, kohmendama
Vrd kahmerdama, kohmima, kohmutama2, koomerdama
kohmerdes kohmerdes Hää Juu kohmitseja; saamatu inimene Kohmerdab, ikki sebib ja mässib oma asjadega - - üks igavene kohmerdes Hää; nagu va kohmerdes käib, rätik on vahest `ümmer ja Juu Vrd kahmerdis, kohmert, kohmerts, kohmits1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur