[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

kodinad hrl pl kodi|nad (sg kodin g -a) R(n sg kodina Vai) spor S, Mar/sg -nas/ Kul Han Var Kei Jür JõeK Iis Nõo, -naʔ Har Rõu
1. a. riideräbalad, kaltsud `Viska ne kodinad oma `seljäst ärä ja pane `terved `riided `selgä Kuu; mina olen neid vanu `villasi kodinu pidand, ei mina ole viel puest midagi `selga saand VNg; nee oo vanad `riide kodinad Muh; Need püksid oo koa na kodinas läin, et `aitagi änam `jalga panna Han; sel igavesed kodinad `kaelas, käib nadis `riides Kei; kodinad olid `ümber, ega `õiged riiet ei old JJn; ma `metsas ikke aasin vanad kodinad `jalga, sukad ja `pastlad Ann; täna ull ilm, panen omale vanad kodinad `ümber, sellega või iad riiet `seĺga `pannagi Koe; mõni inime ei `oska `riides `käia, aab kodinaid ulga ümber Kad b.  lohakalt, näruselt riietatud inimene nao va kodinas tuleb Mar; vana kodin tuleb teśte `ulka VMr
2. kraam; kolu `korja kodinad kokku ja mene menema siit Jõh; vanad kodinad `onvad lagas Vai; Kelle nee kodinad keik on Jäm; Pani oma kodinad kogu ja tegi minikud Emm; sii tä kodin kõik oo Var; Ikka peavad sinu kodinad jalus vedelema Jür; ei tia kus mu vanad `suapakodinad jäid, paneks poriga `jalga teised Koe; Mis taal nuid kodinõid oĺlgiʔ – vana ummõlusmaśsin, preśsraud ja `kandlõtükk Har; `Korja uma˽kodina˽kokko ja˽käü˽minemä Rõu Vrd kodilad1
3. fig jalad Kui kiskid jähi teise jalgade taa kinni, siis itles: korista kodinad eest ää Khk
Vrd kodemed, kodi2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur