[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 2 artiklit

kissell1 kis(s)|e·ĺl (-ll) g kis(s)|e·lli Sa Hi(kess- Rei) Tõs, g kise·ĺli Mär Tor Juu Jür Amb Koe VJg(--) Iis Äks Lai Plt KJn Hel Rõn Krl; kissel Hää M TLä, kisseĺ, -õĺ VId(g -e Räp), `kissel Kõp Hls(-, g `kisle) g -i, `kii·sse·l(l) Kuu VNg Lüg, g -i; `kiisseĺl g kiisselli Mih; kirsell g -li Rei, kirssel Kõp
1. (magus)hapu jook `kalja `kiissel on kui `kaljale `panna vett ja sukkurt `sisse, on üvä appu VNg; leväst ja taarist keedetev kisselt Trv
2. u marjamahlast magustoit jõvikist `keidetasse `kisse·lli Lüg; öundest tehasse vahel `kisse·lli Khk; `keetis `jootudeks `kise·ĺli Mär; `kisse·ĺli süiakse jahu pudruga Tor; `kise·ĺl tehäkse jõhvikadest Juu; `kiseĺli tihasse kure`marjadest ja punase `sõstradest Äks; pane kise·llile `sahti `ulka KJn; kissel keedets `marjust Hls; mõnikõrd `talve keedeti kuremarja kisselit Nõo; Kissõĺ tetäss kurõ maŕa leemest Rõu; jänesse `kapstest keedetäss kisselet, leheʔ nõŕstadassõʔ `väĺlä Räp || [kas] vanal aeal `tεεdi kisse·llist `anti üks `mööda `turja, see oli see kisse·ll Emm
kissell2kiisel

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur