[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

keerd|sarv kõver keerdus sarv `oinal om suure sarve pähän, suure ki̬i̬rdsarve Hel keerd|silm a. kõõrdsilm keerdsiĺm ei näe otse Pst; keertsilmä, ken `viltu nägemisege Krk b. kudumissilm(us) No `kinda `lu̬u̬dust `teh́ti vi̬i̬l ki̬i̬rd`silmadega, üks silm `ühte, teine teist, siss sii üipidi (parempidi) silm kujuti `ki̬i̬rdus Hää; ki̬i̬rdsilmäd on tagas`silmä võetud, ki̬i̬rdsilmägä suab kõvem serv Kod; tõmmassit siĺmäst läbi, keedid `sõlme, ki̬i̬rd siĺmäga (kudusid võrku) Ran keerd|silmaline kõõrdsilmne kel `keerdus silmäd oo, se öetse keerd silmälene Tõs keerd|sõlg ki̬i̬rtsõĺg Krk ”keerutatud vitsaga sõlg” keerd|sõrmus kiirtsõrmus Krk ”keerutatud sõrmus” keerd|trepp keerd repp, mis korra `ümber käib, repi tuhvid käivad korra `ümber, `kitsas kohas, kohes ep saa `sirged reppi teha Khk; ki̬i̬rt reṕp lääp `ki̬i̬rtu üless Krk keerd|tuul tuulekeeris keerdtuul lööb äkiste `kange vungiga Rid
keha|kasuk(as) kasukvest – Mus keha|kinnitus söök, vahepala; naps viin on keha `kinnitus VNg; kere on tühi, `tarvis kehä `kinnitust `saada Lüg; Soolane oo ikka mehe keha kinnitus Kaa; kas sa keha kinnitust ei tahagi Vig; nojah, ikka keha kinnituseks kutsuti `toitu Kei; läksid kehä kińnitust `võtma Juu; Eina aeg ja rukki lõikuse aeg mindi vara tööle, siis enne kesk ommiku sööki võeti keha kinnitust. Keha kinnitusest söödi tükk leiba ja kala Trm; nüid oleme saanu keha kinnitust, nüid lähäme `jälle `tü̬ü̬sse Äks; võtaʔ no kehä kinnitüst, saa kesspaik kõvõmb Räp keha|kosutus kehakinnitus vottan vähä kehä kosudust Vai keha|kuub endisaegne Käina naiste varrukateta lambamust pealiskuub kehakuub oli tüssi `riidest, ma ole sene näind Emm; kiha kuub, säsusel pole `käiset pεεl olnd `ühted Käi|| liiga kitsas kuub kui kuub on `nõnda `trammile `tehtud, siis `ütlema, et no sie kuub on `täiest keha kuub Lüg keha|liige kehaosa inimesel oo paelu keha `liikmid; keha`liikmed, ega sial põle muud kedagidkäed, jalad, pia PJg; üle`ültse on kõik `liikmed, mis on keha `liikmed Ksi; inemise kihä`liikmõ omma tarvilikuʔ Krl

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur