[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

katse3 `katse- RId Kei ViK I KJn Vil Trv, katse- Kei ViK I katsik a. iseseisva sõnana (hrl väliskohakäänetes) no sie `katse muod on juo, tia kui `kaua ja, `põlvest `põlve; Titte`katsele `tuldi `kolmandel `päiväl, `katsest `tuodi, mõni `keitäs `piima`suppi, ka `taŋŋu`putru ja `õtra`kuoki `tuodi Lüg; lähme tite emad katselle; ämm tuli `katsele ja tõi `vaana täie pudru VMr; naist `katselle tulema - - tullasse `vaatama, kui laps on `süńdind VJg; meie emä läks katsele, ku̬u̬ŕd kualikid ja kiädeti `lamma liha. tõsseti läniku, kualid `alla ja liha `piäle; kui tüd́rik tõi lapse, läksid tüd́rikud katsele ja veid `kośti; tulevad juba katselt kodo Kod; Kui `katsel `käiti, siis `tehti ümärikke `ku̬u̬ke ja kana keedeti kah Vil; `katsel `käimine olli vanal aal, olli kana tapet või kukk ja limbi `pääle pant Trv b. (liitsõna esikomponendina) katsiku- `lähväd `katsikulle, `katse `naised tulevad, `kimbud kääs Lüg; katsekakud, kui `käidakse katsel, laps kellegil, `kringlit või `tritselt viiakse Kei; vanaste katsenaised viisivad titeemale tangu pudru, sie oli `selge piimaga kiedetud ja tangudki olivad piima sies liutatud, `üeldi ikke et nagu tite pudru `valge Kad; naist `katselle tulema, kui naine on `aige (kui laps on `süńdind) tullakse `vaatama VJg; `enne `viedi kot́iga üks kõik mis tite emale – `katsekot́t Iis; kui `keski lapse emäle kedägi vei, `üeldi, et ta läks `katsele, vei katsekakku; katse`putru vaja `ki̬i̬tä, üväśsi liha `sisse ja võid, siis lähän katsele Kod

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur