[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kate kate g katte eP/katte R/ Hls Hel Puh San, g kate Ris JõeK Krk Krl; katõʔ g kattõ V(katõh Se, g katõ Rõu) s < katma, kattev materjal või ese katted oo [kadrisandil] silma ees; viljal oma kesi ika `ümber, oma kate ika `ümber Muh; ühü vihuga `pandi kuhila pia, siis oli katet, kui oli vihmasadu Var; pane `mulle vähä katet `piale JMd; kui on ia kate `aknate ies, siis on ia magada Iis; metspaŕt, kui pesä piält tuleb, lü̬ü̬b kõhe siivägä katte piäle, et `ki̬i̬gi ei näe tämä pesä Kod; tõriksel om vitsa pääl, lavva kate Ran; rańtshirre katõʔ (hoone otsaseina pealmine palk) tulõ rańts hirre otsa `pääle Har; saanilõ `pańti pähnä ku̬u̬ŕ saani küle kattõss Plv; katõh pankõ `pindre pääle [külma kaitseks] Se || tekk, lina jm lat́s aja `üüse kattõ (teki) `maahha Se Vrd katim, katus || riided, kehakatted pere tahab `sü̬ü̬miss ja katet Kod || fig ei ole einä `ilme ka änäp, päe iki kate all (päike pilve taga) Krk | Tegi seda pimeduse katte all Kos; katte (panema) katma; katten ~ kattel (olema) kaetudKod viĺjä kasu aal õli vihimä, mua läks katte; panin põllud katte ja jäe siämet üle; laud `pańti katte; põllutü̬ü̬ on testud, kõik põllud o katten, vili piäl, siäme visatud; muld katten jo, õras lähäb jo suuremass; kõik lapsed one katten ja süänud; minul oo ike piä katten, oo `talvemüts ja suvemüts; tämä säng õli kattel Kod Vrd kati, katt4, katus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur