[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kangede `kangede Hel T, `kangõdõ VLä Vas
1. pingul(e), kangelt ja siss kui ärä joba [riie vanutati] siss kisuti `kangede `trulli ja `panti vana `rõiva `sisse, like `rõiva `sisse Puh; sa‿lt ta langa ni˽`kangõdõ tõmmanu, kas ta `kat́ski is lähä˽kah; hoia ohja˽`kangõdõ, muidu lätt [hobune] minemäde; Kuʔ hauõhaagil nüüŕ om - - `nõrkaʔ, siss om hauǵ otsast lännüʔ, ku kangõdõ, siss om otsan Har || (aktsendist) no ta kõ̭nõlass nii `kangõdõ, tuud tunnõdõ välläʔ et ta om `veńdläne; Ala Hańsil om ki̬i̬ĺ `kangõ, ku kõnõlass, siss kõnõlass `kangõdõ nigu `lätläne Har || nimä raassõ `kangõdõ `eĺli tu̬u̬ minijäga Har
2. väga, kangesti emä nakkas `ikma `kangede Hel; üitskõrd mürist nii `kangede ja piĺd `välku; `tiukre kuke om `kangede kräbedä; suure kiisa om `marja `kangede täis Ran; kańepidega sai `kangede must leib; mul tükip nii `kangede uni pääle Puh; läits `kangede `sonnu ilm; tolle tühjä asja peräst sina nii `kangede vihastat; mul suu nii `kangede kuevab et, ki̬i̬l jääp kurgu lae `küĺge `kińni; ta ois miu nii `kangede joba `väikesest saanikeld Nõo; kaali lätsivä nii `kangede kasuma, - - `kasviva nii et luśt `kaeda Ote; `oina kae sügise jooseva lammaste perän `kangede Rõn; `piksõ lü̬ü̬ḱ tu põrut́ `kangõdõ Urv; vanamut́t, taa süü `kangõdõ, taa süü neli minnu `mõtsa Har; imä oĺl pallõlnu ja˽kahinu˽nii `kangõdõ Vas; taa‿m lõõdsutamin, ku `kangõdõ `jõngadõ Lei
Vrd kangõhe

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur