[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

kali2 n, g kali S, g kaĺju Khn ümmargune puukaigas a.  teivas, kepp (ka mängudes) akkasid kalidega `kurni veeretama Jäm; puu kali, millega vöib uśsi ää tappada, kui teele `juhtub; tömma kali käde ning löö `pihta (koertele) Khk; vöta kali ja anna rebasele Mus; [linad] `viidi ligu vee `sisse, `lauti keik üksteise `körva, sured kalid `pandi `pεεle Kaa; poisid peksid kalidega küla vahel Vll; Mine löö sealt põesast üks ea kali Pöi; Kaliga löödeks munale pihta, kui mängideks klopse Käi b.  hoob, kang rupelde `teise `kohta suurde kalidega Jäm; Puu `aeti kalide abil `pεεle Kaa; kalid on `väiksemad, oovad on jämed puud Vll; mehed putkestasid kaliga kivisi Pöi; kui ep suuda muidu `tõsta, pange kalid `alla Muh; kalidega kaŋŋutakse Phl; tuõgõ kaĺjud ää, taris lääb Khn c. hrl pl veerispuu veesõiduki liigutamiseks kuival laeva mere `aemise kalid; kalid ala - -, laev `kergest jooseb `röhka `koutu Jäm; laivale pannasse kalid `alla, kui mere tömmetase Khk; kui paet üles tömmetse, siis pannatse kalid ala, muidu läheb rihva `sisse Mus; kalamehed vidavad `paati üles kalide ehk rullide peal Rei d. hrl pl heina- või viljakoorma aluspuud kui `einu tuuasse `reega, siis pannasse pöigeti kalid ala ja `piuti taa Khk; `koorma kalid, mis eina `koorma ala pannasse pöigeti üle karsaste Mus; kalid pannasse `vankri `peale, siis mahub εnam `peale Muh; kui `koormat `tehta `vankre `pεεle, siis `panta kalid `pεεle, et `rohkem `pεεle lεheb Emm Vrd kalikas1, kalipuu, kall1, kallu2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur