[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kõge1 kõge, kõ̭ge T, kõ̭gõ Ote V
1. adv kõige (väljendab superlatiivsust) si̬i̬ `aasta ma ole kõge kehvemb, nii äkki jäi siĺmänägu ärä Ran; ega minagi kõ̭ge paremb ei ole, miu sehen om `kurjust külländ Nõo; `sinna - - oĺl kõge kaugemp `minna Võn; minu esä `oĺli kõ̭gõ vanemb Ote; Kõge perän nakati vedruga rot́i `lõkse `müimä Rõn; ta om mul kõ̭ge tublem miis kigi `eestliste seäss San; ma‿lõ kõ̭gõ `uhkõp Urv; tel om kõ̭gõ suurõmb ja ilusamb helü nuidõ `lauljeide siäst Har; hää pini lätt [jahil] kõ̭gõ ette Rõu; kõ̭gõ lähemp ti̬i̬ `Kauksihe Plv; Võt́t kõ̭gõ ilosamba hobõsõ `hindälle Räp Vrd kõkõ1
2. alati, pidevalt, alatasa timä es `saaki˽säńgün küllüle ollaʔ, kõ̭gõ `istõ; ma˽kõ̭gõ `umbli Rõu; ma˽kõ̭gõ `mõtli, a targõbat es saaʔ midägi Plv; tõõsõ `halvusõʔ näet iks kõ̭gõ, uḿmi viku `näeki eiʔ; kõ̭gõ ku `liina `mińti, `pańti söögikot́t üteh Vas; edimätsel pääväl oĺl kaŕrussõl kõ̭gõ kana muna üteh; vanapatt kõ̭gõ tüḱüss [ristimata] latsõlõ mano Se || täiesti ku `alla järve `vi̬i̬rde ar˽saat, om joud kõ̭gõ `kaonuʔ Vas Vrd kõgõge, kõõ

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur