[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

käratama käratama Rei/-dama/ Hää Kos Koe VMr VJg Trm Lai Plt; kärätämä Kuu Kod KJn Trv TLä Kam San/-eme/ spor V(-mmä; - Se); (ta) kärätab Tõs; ipf (ta) kärät́ Krk
1. valju häälega kurjalt ütlema Ta käradas kohe mo `pääle Rei; käratas `piale, et olgu mutku õmmeldud VMr; sa võenod (oleksid võinud) kärätätä, ei tõhi võtta; sinä koer kärätäd vi̬i̬l emäle `piäle Kod; kõva äälega kärät, vi̬i̬l prõlla om kõrvun Ran; siss kärätänu `poiskesele: mine koerakutsik Nõo; perremi̬i̬śs käräti tsiapoisilõ pääle Har Vrd kärastama, kärgastama, käritama1
2. kärgatama, paugatama `pikne kärätäb kõvasti KJn; nüit kärät́ üte oori küll, lei kun ta lei Krk; küll `piḱne kärät `täämbä väegä `irmsade, nigu aid `saibagi värisivä Kam; Nii oĺl regi kummalõ ku käräti Rõu Vrd kärähtämä
Vrd kärähütmä
3. laimama timä minnu kärät́ Vas; paŕeb om `suuhhõ sut́ita kui sälä takah ḱärätäʔ Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur