[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

käba käba S L(-ä) Ris(kε-) Kei Rap Juu(-ä) Tür VJg Trm Trv/-ä/
1. taime vili, käbi porssadel käbad pεεl, nee o `kangesti vihad; vanast oli `laultud: umal `uitas utikus ning porsa käba kätikus Khk; Kus olid ikka suured käbad [humalatel], just kut suured `pöila otsad Pöi; männi käbad Phl; Ei käba kuku kännust kaugel Han; käbad oo kuuse `otsas, käbad ei `kolba maeale mette kusagile Mih; kuuse käbadest tuli täitsa pruun [värv] Tõs; kui kuusedel `iaste käbad `otses on - - sis `olle ia kardule `aasta PJg || `pähkle käba Vig Vrd kiba4, käbal1
2. puu (peam männi) korp männil va paks käba Jäm; Suurdelt `mändidelt saab käba; me tegime lapselt ikka käba obussi Khk; kasel toht, männal käba, kuusel koor; `Pöikliga raiuti männi peelt `seiksed suured käba lombid äe; käbast `tehti vahest ka pudeli ja `lähkri punnid Kaa; Käbast `oolivad karjalapsed `laevi Rei; vanadel `puudel oo korbane koor, see oo käbä Var; mõnikord lõigati männa käbadest ka need puĺlud Kei; vanasti `tauti käba peenikeseks ning riiviti `ankru pragudesse Juu; pedäje käbä Trv Vrd käbakas, käbas, käbjas
3. võrguujuk, pull nooda reidel on ka käbad pεεl; suure rüsa tiivastel on käbad pεεl Khk; vörgu `peelmise nööri `küĺges oo ka käbad Mus; Käbad on `kerged ja `oidvad `vörgu vee sees `püsti Emm; männi koorest `tehti vörgo ja mörra käbad Käi; võrgo käbad kadond, võrk ei seisa vee peal Mar; `võrkudel oo teis `ääres kibid, teis `ääres käbad, kibid `vaotavad `põhja, käbad `oidvad `peale Kse; egä ühel olid tähed piäl käbädel kus käbäd olid `nuõtõl piäl Khn; käbäd `oidvad võrgu laiali Saa
4. pabul `sönna (seasöögile) `toodi obuse käbasi ka `sisse Mus; obusel ja `lammal on käbad Phl; mitte üks õun ei ole, õuna käba Ris
5. tudi, kõbi va inimese käba tene veel Muh; vana käbä juba, aĺl, põle änäm kedage Var; `sõuke vana käba, mis si̬i̬ änam jõuab Hää
6. oherdi päraosaKse Vrd kaba1
Vrd käbi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur