[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

junn1 juńn g juńni Mär spor K, I(g juni Kod) T V, junni Sa Muh Kse Tõs Hää Kei M TLä San, junnõ Kan, `juńni Jõh JõeK; junn VNg, g `junni Kuu Lüg Jõh, junni Muh Rei; n, g `junni Vai väike lühike jäme ese v olevus a.  jupp, pundar, pabul `kierab aga omale `junnisi ja `tõmmab Jõh; `niisukaised `junnid laps `lasko `vällä et Vai; `küislaugal üks ainuke pisine juńn (juuresibul) kasub ala Jäm; pisised ouna junnid; `tuhli junnid; pisine kaku juńn; jaak toob jahu junni, ool toob uued `tuhlid Khk; saab törvast `tehtud üks suur must juńn, sellega saab `kingi aritud Pha; obese `juńnisi (väljaheidet) söödetse `siale kah Saa; voŕsti juńn VJg; sita juńnid Iis; `lõhksin selle puutüki kõhe juńna; `põrsa jalaluud, tiĺlukesed junid paab võriluuss Kod; kaali junni; lõnga junni `pulke pääl (lõngapool); mõni panep tubagu junni `põske Krk; juńn oless nigu `väiksemb vai ümärik, kõva, julk oless ehk piḱemb Ran; Kui tävveligult iluste `pääle `oĺli `pantu [katusekate], sais kavva, ku ta `juńni es saa tõmmata Rõn; imä `pandse `junnõ (lihast klimpe) [supi] `sisse Kan || teat soeng pani `juussed pεε `pεεle `junni Khk; Juused `kuklas `junnis Pöi; `juusse juńn `kukrun Trv b.  kidur, okslik puu kase juńn KJn; siin `seantse su̬u̬ junni kasvav Krk; c.  väike ajutine heinahunnik `eina rõuk on ümmargune `eina juńn, `juńni saab [heinad] `aetud `tuorelt, `kergem `lahti `lüia kui suurest JõeK d.  väikesekasvuline (jässakas) inimene v loom `poissi junn Kuu; lutsu juńn, kuid augi pulgad Kse; pisike löhike nagu pisike juńn teste `ulkas Juu; pisikene lapse junn Tür; oh sina pisike poisi ~ tüdruku juńn VJg; `põrsa juńn KJn; uujoh `poiskõsõjuńn, mis sa lorrat hüppä Har Vrd jonn, juna, junnakas1, junu, jönn2, jünn

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur