[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 3 artiklit

jonn1 jońn g jońni Mär Khn Aud Juu JMd Sim TaPõ Plt KJn Vil TLä Ote V, g jonni Khk Vll Han Var Tõs Hää Saa M TLä San Krl Vas Räp Se; jonn g `jonni R(n `jonni Vai)
1. kius, kangekaelsus; jonnimine Jonn on jumalast `luodud Kuu; poiss `jonni täüss Hlj; Mina oma `jonni ei jättä Jõh; jońni pärast ta kohe ei tulnud `siia Mär; `jońni täis nagu Karja Mari veis – nisusse ei saa, rukkisse ei lähä Juu; `jonni ja oma `kangust täis JMd; ajab taga `tühja `jońni Iis; Koer jättab ennem kondi järele, kui sina oma jonni Hls; neil om jońn vanast sehen jo Krk; ei jätä oma `jonni, kas vai nui pooless Ran; na ommaʔ tõne tõsõgõ jonnin; latsel om suur jońn Krl; jońni peräst tennüʔ Plv; Ei tä umma jonne jätä Räp; jonni ajama ~ vedama jonnima ajab oma `jonni, ei jättä järele `enne kui saab Lüg; älä aja nii pali oma `jonni Vai; kes oma `jońni aeab, sie on `kange`kaelne inimene Sim; latsele andass `lapsu `perse `pääle, kui laits `jonni aab Nõo; vedä nigu `jońni Har; Nakka saʔ mul jäll `jonni ajama, maʔ võta vitsa Vas
2. a jonnakas Üks `iĺge ja jonn mies Jõh; va jońn õpetaja oli, ei `saĺlind et säält aĺlikast joomas käiväd Pal
Vrd joni, junn4, jõnn3, jönn
jonn2 jońn g jonni Hls Krl, jońni Plv junn a.  väike ajutine heinahunnik neva veeretive ristik `einu unikus `jonni kokku Hls b.  kidur, kängus asi v olend põrss jää `jonni Krl; suur ossa jońn oĺl, taad ei jõvva `lahku Plv c.  (kartulisort) vanast oĺliva piḱä `valgõ `kartuliʔ, kutsutiva jońniʔ Plv Vrd jonnkartul
jonn3junn2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur