[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

jahvatus jahva|tu|s g -se Mär Tor Kos JJn VJg Trm Trv TLä(-ss Nõo) San; -tu|s(s) g -sõ V; -du|s g -se Khk Rei Krl; `jahvadu|s g -kse Kuu; java|tu|s g -se Lüg Jõh IisR I; -du|s g -kse VNg Vai; jauhatu|ss g -sõ Se
1. a. jahvatamine se `veski tieb kaiksugu javadust, sel on kaiksugu javaduksed Vai; rugi jahvadus oo parajete `keimas Khk; püüli javatuse pääv Iis; [mölder] võtab jahvatuse iist matti Trv || fig Pükste jahvatus (lapse karistamisest) Kuu b.  jahvatatav; jahvatatu, jahvatamise saadus `veski käi, nüüd on `palju javadust `tuodu VNg; mis jahvatus sul oo Tor; suur javatus eden, ei suanud `kõrda Kod; Jahvatus tulõsi `veśkillõ viiäʔ, kõ̭iḱ om joba otsan Urv; Tiidsal `võetass `vasta kõ̭gõsugumast jahvatust; sulahanõ tuĺl jahvatusõga `veśkilt Har
2. lobisemine siu javadust ei enämb ei taha `kuulla Vai
Vrd jahvatis, jahvats

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur