[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 2 artiklit

Jaagup: `Jaopi kihelkond Vig; `Jaopi kirik Mih; `jõulutäh́t sie on juagupi täh́t VJg; pühä jakap sõit taevast pit́ih (öeld pikse ajal) Lut
jaagup jaagu|p (juagu-) g -pi Mus Kaa Emm Han Kei KuuK Ann VJg Plt KJn; `jaagu|p Kuu(g -bi) Lüg; jaagap (joa-, jua-) g -i Ans Kaa Muh Kod; jaap g `jaabi Hlj; jaup VMr; jakob Plv, jako| g -pe Räp; jakup Ran Nõo Kam; jaka| Har Rõu(ḱ-) Vas Lut(g -bi); d́akap Lei
1. = jaagupipäev nüüd on juo vana `jaagup `müödä, egä `põõsa alt ei lähägi `kaste `vällä Lüg; jaagapist akab juba uut `leiba `saama Ans; Jaagup paneb raudnaela rohu `sisse ja külma kibi vee `sisse (jaagupipäevast muutub hein tuimaks, vesi külmaks) Han; jaagup on äda `uudne, laaritsapää siis oli lai leib KuuK; juaniss pu̬u̬l viidet [nädalat] juagapi, juagapiss üheksä `mihklisse Kod; jakup `kaksap ao anna ärä ja `viskap jo tõse jaheda kivi vette Kam; Jakap tuu uutsõkukli, laurits laia leeva, pärtus peris pätsi Rõu; jakaṕ `viskass jaahe kivi vette, `mihkli `viskass tõõsõ Vas
2. spermaEmm

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur