[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

jätkama `jätkama, jätkata eP(jäkkama, part jäkatud Vän); `jätk|ama (-ämä) RId; `jätka|ma, -da Vll Rei Ris; ? jäkkame Krk
1. jätku(na) lisama; a. jätku v tükki otsa panema; (vana asemele) uut otsa panema v tegema; (kaht otsa) ühendama maja aam `palgid `jätkatasse `englis tappiga kõvast kokko Lüg; sukka jätkatasse ka – luupüksist saadik kojutasse uued tallad; `jätka riha vaŕss kogu, siis `aitab veel Khk; mool koa vel üks jätkätud säŕk, alt jämedäm Vig; minu isa `jätkas puust laśsi vitsad Vän; `paĺki `ammaga `jätkama; kalasaba `moodi `jätkamene [palgil] Nis; nöör oli löhike, seda tuli jätkata Kos; kerves tahab jätkata JMd; kui kangas `kat́ki läks, et jätkata ei suand, siis `võeti jätkulõng Trm; kiiluge jäkkamine Krk || fig rehavart jätkama oskamatult riisuma Sulle ia pikka `varrega reha, saad ilma `jätkamiseta läbi IisR; Lauri noorik oo linnalaps, näha oort, jätkab rehavart Kaa || ei sie enämb `jalgu `jätkä – enämb ei `pääsi sest `aigussest, ei saa `lahti Lüg b. pookima `pookimine on ounapuude `jätkamene Emm || `kaura one juo `jätkand, `ripse akka tulema. sie tule siis `üölla kui `kuiva suve one VNg c. (millegi lisamisega) jagusamaks tegema `jätkab `leiba `tuhlidega Rei; jätkati `piima (lisati vett) Trm
2. (soovides, tervitustes sööjale, töötegijale) `sööma akates möni `ütleb: `eesuke `jätka `toitu hv Vll; `jätka `taeva `issa `toitu Muh; `jätkä jumal `leibä Rid; kui `öetse `jätka `leiba, siis mõned naĺlatavad. ei saa enam jätkata, mis lõegatud oo Aud; ku `leibä kassad, tuleb mõni võõras, `ütleb; `jätkä jumal leeväle Kod
3. (poolelijäänut) edasi tegema akkame `õige juttu `jätkama Jõh; jätkati tüäd edasi Iis; jutt jäi pooleli, `jätkame seda nüid edasi Lai
4. jätkuma, piisama senest ei `jätkä `meile, sedä on vist vähä; kas sedä tüöd `jätkä miu jaost ka Vai
Vrd jatkama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur