[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 4 artiklit

jänn1 jäńn g jäńni (jänni) spor eP eL; jänn g jänni hv R; jańn g jańni (janni) Ans Khk Kod Võn Urv Krl Har
1. a. vilets, kidur, kõver ja okslik puu või põõsas su̬u̬ jäńn ~ kase jäńn Trv; su̬u̬ kase jäńn niidu pääl; pedäje sakikse periss puuss ei kasvaki, ni̬i̬ kutsuts su̬u̬ jänni; pedäje jänni Krk; jäńn om ladvast peenike, tüvest jäme; [puu] om jänniss jäänu, ei olõ `sirge; ossõlised kuusõ jännid Ran || kaali junni ja jänni, mis kasvun `kinni Krk b. `mustlased on puha jäńnid. si̬i̬ on seake jäńni soŕt Saa; mehe jäńn Trv Vrd jänner, jännik, jänt
2. häda, kimbatus, kitsikus Ole ikka jännist juba välja saand Kaa; Pailus ole `puudu, et `öhtaks jännist `välja saime Pöi; oh sedä hätä, mis mul oĺl, ütest jańnist `päśsi, tõsõn jälle sisen Har
3. a. kaotusseis kaardimängus jäńn, võit ja viimane Mär; sul oo kakskümmend öhesa `siĺma, jäid `jäńni Aud; jäńnist vääĺäs ~ jäńn prii HJn; trump, võit ja jäńn JMd; sa ei õle jäńnisski `väĺjä suanud Kod; kolme`kümne katega om jäńn, kolme`kümne kolmega om jännist väĺlän Ran || fig (vanusest) vaŕsi õlen jańniss väĺjän, kolmkümmend kolm `uassad Kod b. kaotaja kaardimängus jähi jänniks Jäm; kui tä ike ühö [silma] saab, egä tä siis jäńn põle; saa ühtainokest, jääb jänniks Mar
jänn2 jänn RId(g `jänni Lüg); jäńn VJg kõnepuue Jänn oli keeles lapsel. Justkui niit oli [keele all], sai leikada. Pidas keelt kinni VNg; `kiele `õtsas on jänn, mökketäb. kui jänn on `kieles, siis ei saa `üellä `erri. lüöb `jusku `jänni `kiele `alle; sul `ninda kiel `jännis, segasi juttusi `räägib Lüg; meie lapsel on jäńn kieles VJg
jänn3 jäńn g jäńni kolmejalgne pealt kitsam kaanega puunõu mis ümmargune ja kaań `piale käib, need meil kutsutasse kõik jäńnid; jäńnid käivad liha jaust ja kaĺja jaust; kaĺja jäńn Trm
jänn4 jäńn g jäńni (jänni) Nis Hag Koe Plt Krk Hel lstk jänes lapsed `ütlevad ikka jäńn, jäńn; jäńn joosseb Nis; ega meie ein tänavu enne `vaĺmis ei saa kui jäńn `valgeks läheb Hag; Jänessel ütelts: „jäńn küḱk küḱk, muńn paĺlas“. sis jänes jääs istme Krk Vrd jännike2, jännu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur