[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kamarus1 kamaruss sääsk – Se
kombatuss kombatu|ss g ‑se Kam Ote, ‑sõ Kan Plv Se/‑śs/; kumbatuss Ote
1. küngas, kühm mõni kuts `korgembat kotust kombatusess Ote Vrd kombas1
2. mätastik; mätlik maa siin `ümbre mäe olli su̬u̬ ja kombatuse (vesised, soised kohad metsas) Kam; suu kombatuśs, koh mädä `väega om. mädä ja mättäʔ; jäi kombatuistõ `sisse Se Vrd kombastik

obadus1 obadu|s Jõe Hlj RId/g -kse Vai/ Khk Muh Mar Mär Var Vän Saa KPõ TaPõ Plt, obadu|ss Nõo TMr Võn Kam Rõu, g -se; hobadu|s(s) g -kse Kuu metallist aas Hobadus oli `uksest `väljä `kaŋŋudettu Kuu; aak `pandi obadusesse, obadus `lüödi `seina `sisse Hlj; esi lukkul õli kaks obadust, `tõine õli `ukse `küljes, `tõine `ukse `piida `küljes Lüg; sõle `tilgut käis `riidest läbi, `veike obadus õli `tõises `ääres Jõh; Obadus oo `söike rauast aas, mille `külge loom `lautas kinni `pandasse Khk; Sai löödud tugev obadus seina Mar; paĺgid `pańti obadusega `kińni Saa; sie (link) ei olnd mitte seal obaduses, ainult selle obaduse pial KuuK; lüö `seie kõvem obadus JMd; obadused `tautasse kua seina `sisse, kuhu `külge `siutasse luoma kütke Kad; kramplukk `pantse obadusess läbi Kod; obadus uksele ette, kramp `pääle ja siis pannasse lukku Äks; ohelik oli redeli külles, `sioti obaduse `külge Lai; aas `lü̬ü̬di `saina, sepä ütlivä, et obaduss Nõo; usse luku obaduss TMr; obaduss, mes saena `siśse pestäss Kam; ussõ obaduss Rõu Vrd obajus, ubadus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur