[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

hirmsasti `irmsasti Jäm spor L KPõ, KJn, ‑e Muh spor PäPõ KPõ, Kõp Trv Pst Ran Nõo, ‑st Jõe IisR Muh Hää Ris spor ViK, Iis spor TaPõ, Pst Võn Kam Kan/h‑/, ‑ss Kod, ‑est Krk; `(h)irmusast(i) Kuu; `irmssast Jäm, ‑i Kaa; `jõrmsast Khn; `irmpsasti Ann Mus Kaa, ‑e Khk Aud Kse, ‑st Jäm Ans/‑est/ Kaa Jaa Tõs; `irpsasti Jäm Khk Kaa Aud, ‑e Jäm Var, ‑st Jäm Kaa Mih; `ermsast Rid Vig Kir, ‑e Rid Juu; `ermpsasti Hi(‑st Käi), ‑e LNg; `erpsast Hi(h- Phl), ‑e LNg, ‑esti Emm Käi
1. hirmuäratavalt, koledasti küll tema voib rumalasti `rääkida, nii `irmsast et Jõe
2. (kogust või viisi märkivalt) a. kõvasti, tugevasti, väga (palju) `vihma sadas `hirmusasti Kuu; mul ema `möistis neid `irmpsasti neid `loulusid Ans; [tapmisel seale] Römps `pandi nina `peele et äi `karjund `irmpsast Kaa; `öhtu, kui lamp toas pöleb, siiss tubru tikub `ermpsast tule lisidal Käi; ing täis, kirub ja vannub `irmsasti Mär; kaks `korda `eksisin seenel nii `irmsasti ää et Ann; läkastab `irmsast köhida Trm; ku kaŕjussed `irmsass ekotavad, kõhe sadu tuleb Kod; võerasisa `irmsast `oidis meid Pal; sääse salvava `irmsaste `täembä `õhtu Trv; [mehed] edetaren pusõlnuva ja purõlnuva ja `irmsast `rü̬ü̬ḱnüvä Võn; ja köögi`tüt́rigu, nu `pü̬ü̬rsevä `irmsast `naarma Kam; süä `hirmsast valotass Kan b. (intensiteedisõnana) (üli)väga, tohutult siel oli `hirmusasti `hülge siel `kaljul Kuu; Kivindi tänavas oli nii `irpsasti palju kivisid olnd Jäm; sis‿nad `kuumasid `irmpsast `kangest meitele `järge Jaa; pruudil olid `irmsaste pikad `leieri sabad Mär; `irpsasti oli enne tööd Aud; nii `irmsasti vett oli täis [kartulipõld] Pee; vanger kisendäs `irmsass kõvass nagu kured lähväd sügise Kod; minevasta oli nii `irmsast `õunu Lai
Vrd hirmsade, hirmsahe, irmsald, hirmsalõ, irmu, irmuliselt, hirmutudõ

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur