[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

esteks `esteks spor R, Käi Rei Mih Kos Amb JMd Kad, `eś- Mär Vig spor Ha; eśteks HJn; esteks Jäm Tõs
1. esmalt; kõigepealt paat saab `esteks üles `vinnatud Jõe; `esteks teised `naarid pεεl mind Käi; Ma äi pannud `esteks tähele, et pöli `katki oli Rei; tema `juure läksin kõege `esteks sepapatta Mih; `esteks oli sfoe, aga neĺlandal juunil saeas nönna lund Ris; [sukapaela tegemisel] `Esteks paĺmiti nisuke paras silmus ja siis põimiti nigu labast kangast Amb
2. teat aeg tagasi, ennemalt; vanasti `Kuule `esteks juoks metssiga `ouest läbi Kuu; `esteks oli `piima `vaprik, siis `tehti `viina `vaprikust VNg
Vrd esiteks, estes, estest
3. esimeseks `eśteks ma põle kedagi teind, teeseks olen paelu `vaeva näind Kos

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur