[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

esimane esima|ne Kuu KuuK,|ne Kuu Rid Kod, -äi|ne Kuu Vai, g -se
1. (järjestuses) esimene, eesotsas olev, loendit või rida alustav Esimane sorm; Esimane (rüsasuu lähedane) niel; Esimane `metka [noodaveoköiel] Kuu; isä mies `soitaski esimäise obosega; vokka `stengi sie on esimäine `jätkö [mastil] Vai; kes esimäne vader one, ku kirjutatse vaderid, si̬i̬ one piävader; mine esimäisi `tallu `sisse; mina õlen kolm tare ärä elänud - - esimäne õli suetsutare Kod
2. (ajaliselt) enne muid olev või olnud, kõige varasem `lehmä esimäne (ternespiim); Esimäne vasik `lähte igä `hangele (esimene töö ei õnnestu) Kuu; esimäne [laps] emä ell, `keskmäne koera kell, viimäne viiso paal; esimäne [laps] emä elm, `keskmäne kede kot́ik, viimäne viiso paal; suu on kõege esimäne mõõt. alate mes teed, esimäne asi suhu; viin oo ike - - `süńdimise aal esimäne ja suremise aal viimäne Kod
3. varem mitteesinenud või kogetud esimäist `kerda ~ esimist Vai; esimane kord oli sedavisi [leelisega kangast] kiedetud KuuK
4. (väärtuselt, tähtsuselt) esimene; parim `Ülge rasv old ka üks esimäne rohi `juokseva `aiguse `vasta; ma olin esimäine `meister siis kanu avitamma‿s `laudast `tuua [et suitsutada nõiduse vastu] Kuu; `pruudi sisar oli vahel ikke esimäine `pruudi `korvas `istumas Vai; sie (kali) oli ikke iga talus esimane asi KuuK
5. eesmine, eespoolne esimäsed `hambad (lõikehambad) Kuu; sel (kuunaril) on esimäises `mastis raad Vai; tagumane pada juba ki̬i̬b, esimäne vi̬i̬l ei ki̬i̬; [tapuoinal] kaal niideti ärä, üks jut́t rinna alt kuńni esimässe `jalgeni ja kaala `ümber Kod
Vrd esimene

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur