[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

enne|muiste
1. (enne)vanasti; muisteüld vanemad inimised `ütlivad et `enne`muiste tegima kõik tüö oma `jõuga Lüg; `enne `muiste keind kodu`keijad ning `söuksed elugad Khk; ennemuiste `köidi ruudi õsumist õsumas Muh; naestel olid ennemueste kaelarahad Mär; `ennemuśte olid alati igapää naestel müt́sid pias Nis; ennemuiste, kui vana kurat poesike oli JMd; ennemuist õlid kad́ridega kõllase põhjaga undrukad; `ennemuesse ehk vanamuesse Kod; see oli `enne muiste, vanal aĺlil aeal Lai; ennemueste tetti (külvati) kikk käsitsi Trv; ennemuste `olli Miinäl lehm ja, lammass ja sia Nõo; inne`mustõ oĺl üt́s kõrd suuŕ näĺg Vas; [muinasjutu algus] `eĺli innemustõʔ esä imäga; `piinü˽läädsäʔ - - innõ`muśtõ `pańti leebä manu Lut Vrd enne|muina, enne|muinast, enne|muine1, -muisti, -muistu, -mõiste; ennimuiste
2. (atribuudina) ennemuistne vana ennemuiste luod olid kas na `piĺlide pial või Hag; akkame ennemuiste juttu `reakima Koe; mis `puhkad vanat ennemuiste juttu, kes tääd ka tad om ollu või ei ole Hls Vrd ennemuine2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur