[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kaku|nädal taluteenija töönädal üle lepingus ettenähtud ajaR Ans Muh Mar Kod olen mina neid kakkunädäli küll `tehnu VNg; kakkunädälä iest sai kakku, `terve `leivä Lüg; jo jääb kakunädaliks ka veel [tööle] Ans; kakonädälit tegi karjane `peale, ühö nädäli `teenis üle `mehklipäe `peale palga aro, sai kakko ja `vorsti ja Mar; ku õli nädälä `piäle, siis tegi kakunädäläd, ku ärä läks, `ańti kakk, põtk liha, ube `tu̬u̬pi kaks ja terve leib Kod || kui noorikuga akati tülitsemä, sis ta võis üteldä‿t nüid oli veel kakunädäl Mar; kakunädal, kui tütar lähäb mehele ja tuleb nädala või kahe pärast isakoju tagasi kaku nädalad pidama VJg || pühade nädal nüid akkabad kakunädälid `piale, pühäde nädälid neh Mar Vrd kakupäev
kaku|päev hrl pl taluteenija tööpäevad üle lepingus ettenähtud aja kes taluinimese `juures `suiliseks oli `pεεle `mihklipääva natuse veel, siis `eeti, ma kakupäävad tee `pεεle Jäm; εε koht olnd, aeg `ümber, tööd oo veel, siis [suviline] teeb möned pεεvad `pεεle, siis naljaks `itlemine, ma tee kakupεεvad `pεεle Khk || ettemakstud tasu tööga tasa tegema kui ta `enne tasu on kätte saand, siis teeb kaku`päävi. eks need kaku`päävade tegijad old ikke kehvemad inimesed, kes ei osand oma elu `siada Lai Vrd kakunädal
kohi|kakk kohikakkuteenima üle lepingus ettenähtud aja talus teenima ärä teie jäägä kohikakku `ti̬i̬ńmä, nagu meie `ütlemä `kośti; jäi kakku ti̬i̬ńmä. õlid vi̬i̬l `piäle kad́rinapäävä nädälä Kod
kopka1 kopka Kei Iis Kod
1. puutöönduses kasutatav abivahend a.  vormlaud, šabloon [puunõu laudade] `Täpse `sõrvamese jauks oli kopka - - Lõige oli sial sees nagu veerand nõu `põhja. Laud `pandi kopka `oagi vahele ja siis trikmäsiga tõmmati kriips. Siis ööveldadi parajalt `viltu Kei b.  vahend, millega mõõdeti südameaugu kohta voki pingisIis c. vahend ratta vitsa või looga painutamisel Vitsa vedaja veab kopka abil vitsa painikule; kui vits kuard on siis püärätässe kopkaga `õigess; kopka peiäl (raudkonks, mille taha võetakse ratta vits) Kod
2. köiepöör üvä jäme puu nagu `kervevaŕs, tämäl kolm su̬u̬nt siden, tugevad sopid, si̬i̬ one kopka – kopkaga oiad köit ku `ki̬i̬räd Kod

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur