[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kaigist kõigest `Pohja rivi `köüed oli lühükäsed, 10–15 `süldä `kaigist Kuu Vrd kaigist-kaiki, kõigist
kuigitkuigi
kõigist1 kõigist Kuu/`k-/ L(-õe-) HaLo(-öi-) Juu Kos Pee Kad, kõe- Muh JMd, kei- Rei Phl HMd kõigest, vaid ma sai kõegist kaks kopikid Muh; mul keigist üksainus tütar on Phl; seal oli kaks-kolm inimest kõigist Mar; `lambu oo vähä, kõigist kolm tükki oo veel Tõs; laps on köigist viis `päeva vana Ris; kõigist kolm `venda meid oligi Kad Vrd kõigeks
kõigist2 kõigist Khn(-õe-), kõ̭igist Har Rõu kõikjalt, igalt poolt [maja] seest ning väljast ning kõigist värvitud Khn; Minna lätt kõ̭igist üle Har; Sinnä˽tuĺl noid `ostjit Riiast ja˽kõ̭igist Rõu Vrd kõikist
kõigite kõigite Jõh/`k-/ Puh, kõ̭i- Ran, kõe- Kod Kam kõigiti, igapidi vali ja kõva kõegite, tä ei uali tõesess Kod; kaits moonanaist olliva, mõlemba pagsu, tõene `vannu ja sõemanu toda tõist kõ̭igite Ran; sinist tuld ta (välk) pillup sääl `taivan, `risti ja `rästi, kõegite ta pillup Kam
kõigiti kõigiti Kse Hää JJn Iis Plt, kõe- JMd Kod KJn Kõp Ran, köi- Vll, kei- Jäm Khk Kaa igati obu ajab taaspidi, ajab `püsti, ep vöta `koormad paigast ää, teeb (perutab) keigiti Khk; Juhan oli keigiga keigiti nöua Kaa; tast saab kõigiti inime Hää; puhas töö oli `tehtud kõigiti, [hunt] sõi [lamba] ära vist kõigega JJn; asi on kõegiti kõrran Kod; leeväga ja `kartuliga, kõegiti olliva [kiisad] ääd Ran Vrd kõigeti, kõigildõ, kõigiži, kõigite
ligist ligidalt Üks aorik tuli `vasta, nda ligist tuli läbi, et olõks `meitel jarsu tagumise otsaga [laev] oln, siis olõks kańdi ää viin Khn

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur