[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

klobima klobi|ma Jõe Kuu Lüg Jäm Mar Mär spor Ha, JMd Koe VJg Sim Plt Trm Puh Nõo San(-me, -mõ) Urv Har Rõu(-mma) Se; lobima VNg Khk Krj Pöi Muh Rei Kse spor , -me Hls Krk
1. a. kolkima, peksma küll ma su `kõrvad klobin Lüg; lobisid nönda läbi, et koer εs augu taga Krj; teist klobima on ta mees, klobib teese ilusti läbi Mär; Ää mine `ühtigi, vat et ei soa veel klobida, malakas `püśti kääs Kei; sa oled aga `kange `ringi kua kuoberdama, egass ime ku klobida said Sim; lobisi tal kõrva kuumas Hls; mia sai lobide Krk; mi̬i̬s `tüḱnu kätega `küĺge, aga temä nakanu `vasta, klobinu mehe läbi Nõo; Klobisi `poiskõsõl naha kuumass nigu es olõ asigiʔ Urv; [ta] Klobõ tu̬u̬ pleki `sirgõss Rõu b.  klobiga jääd paadi küljest lahti taguma kalad ära paadist, siis klobima, mudu ta oleks `jäitand ära Jõe
2. kiiresti, lohakalt midagi tegema lobis nii ruttu rüpi `valmis teha, nüid lammub ee juba; lobib `ühte `viisi `valmis, äga oma inna vötab ikka Khk; ükskeik kudas kokku klobitud, see `ööldaks kätt `jalga `mööda `tehtud HMd
Vrd klobistama
lobitama lobitama Hää Saa lobiga söötma `Lu̬u̬mi ju ikki lobitadaks, aganalobi `tehtaks ja Hää; ma lobitasin `lambad täis; `lehmi lobitse kardule lobiga Saa
lõpele lõpele laskma Sim Kod Lai lõimede vabastamiseks lõimevarbu poomiga ühendama kangast ei saa muidu lõpetata, piab lõpele `laskma Sim; kangast `laśti lõpele, kui pulk paku soone seest `väĺja tuli, siis pidi lõpele `laskma Lai

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur