[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

helpima2 `elpima, (ma) `elbin VNg, (ta) elbib Tõs; (sa) eĺbid Kod, heĺbit Se; imps eĺbitakse Juualpima ää elbi Tõs; mis nendega eĺbitakse (lastakse lapsi kaua magada) Juu; heĺp pääle Se Vrd ilpima
elu|iga 1. elu kestus (sünnist surmani) Kui kuer kodo `ullub pia `alle`puole sis on majas ävimist, kenegi eloiga lõppeb Lüg; eluiga on lühine ehk pitk Jäm; Täna päeva lapsed tea änam tööst mitte midagi, poole elu iga on `koolis Pöi; kassi elu iga vähike Muh; mu eluiga sees (eluajal) Var; [rookatus] `üöldakse juo inimese eluiga `käima KuuK; eluigä om piḱk, söömäte sa ei seisa ja `peśmäde ka ei pääse Hel; mõtõl, et ta kaits eluigä eläb Nõo; no rügä oĺl noʔ t́sirbigaʔ `pandaʔ - - nii poolõni elo ijäniʔ Plv; `Sukman om õks `veiga hüä rõivass - - Tä om õks eloiä rõivass; ma sinnu unõht ai eloiǵä, ma piä sinnu meeleh eloiǵä Se
2. elulugu ma reagi oma eluiga `teite ees Muh; nii oĺl siss si̬i̬ mino elo igä, `nu̬u̬rusõ põĺv jaʔ Räp
ilpima `iĺpima, (ma) iĺbi alpima – Hää Vrd helpima2
hilpima `ilpima Mus; `hiĺpmä Urvhelpima Küll see `ilpis suppi `palge Mus; `Hiĺpse `eśki˽`su̬u̬śti ja˽`kot́letti kere täüś Urv Vrd hilpsmä
kulpima `kulpima, (ta) kulbib Mus Krj Hihuuli torutama, suud virildama mes sa kulbid mokka, mokk petk Käi Vrd kulbitama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur