[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

needma1 `needma, (ma) nean Khk Vll Rei Mär Kse Mih Trm Lai KJn, nee Tõs/-mä/; `niedma, (ma) nean uus Vai, Ris Koe, nian JMd, (ta) niob Khn/-mä/; `ni̬i̬d́ma, (ma) nea Trv; `ni̬i̬dmä Ran Vas, (ma) nea Rõu/-d́-/, niädän Kod; `ni̬i̬dme Krk/-d́-/, (ma) nea Hls; `ni̬i̬tmä Nõo Plv/-t́-/, (ma) needä Puh; `needima, (ma) nea(n) Hää/`ni̬i̬di-/ Plt, needi Pöi; `niedima Hlj VNg Lüg/-t-/ Jõh; `needama Käi, (ma) needa Emm; `niedama, (ma) nian Kuu; `neama Iis/`nia-/, (ma) nea(n) Jäm Muh Tor Juu Lai; `neema, (ma) nee Aud; (ta) neab Mar, niab VJg; tud-kesks `neetud Vän, `ni̬i̬tud Hel, `ni̬i̬dud Saa, neededü Har vanduma, sajatama; sõnuma `Niedas `toise `aua `pohja ärä oma sanujega Kuu; `niedib `tõise maa päält `välla Lüg; ma `neetsi keik sehantsed rohud maa `pöhja Khk; vihaga üks neab teise ää Vll; Ta pole muud teind, kut `vandus ja `needis `teisi inimesi Pöi; ää neag nõnna teist mette Muh; `vandus ja `needis mu maa pealt ää Mär; sind‿o ää `neetud Kse; Niob ning vannub mis jõrmus Khn; mina küll ei nee sedamodi inimest ää Aud; `neetud olgu ku `surnukirstu nael Hää; neab, `ütleb nist `rasked sõnad teese `kohta Juu; ega ilmaaśsata koa `niedida tohi teist JMd; ärä niädä egä vannu, pidä suu `kińni; si̬i̬ asi on kõhe ärä niädetud - - ei lähä edesi Kod; perenaine oli `neednud - - et piaks neil sitt `kińni `jääma Lai; ta vańds ja ni̬i̬d́s esiennäst Krk; üits `oĺli `sände kuri, ni̬i̬d ja saagut toda tõist, et saagu ta (laps) sul käpiline ja sarviline Ran; küll sinä needit ilma asjanda tedä Puh; nu̬u̬ omma vällä neededü maa päält Har; Arʔ `naaku midägi tõisi `ni̬i̬dmä, viimate tulõ kõik `hindäle kätte Vas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur