[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

epistel `ebi·st|el, e·bist|el Jäm Rei Mar VJg Trm Vil Hls, `eebi·st|el, ee·bist|el Tor Hää Juu Koe Iis/`ie-/ Kod(-bei-) Lai, `ie·bist|el Kuu, `iepi·st|el Lüg, `epi·st|el Plt Har Plv/-ĺ/, `pist|el Mar Mär Plt Trv(-ĺ) Krk, g -li, -le; n, g `ebi·stli, `pistli Nõo, eebistli Rõu Vas, `e(e)pistli Har, `epii·s(t)li San, epistli Kam; p `eepi·stlid Lai; pistel g `pistle KJn Hls(g -i)
1. apostli kiri (piiblis) või sellest etteloetav pala kui [palvevend] sai `iepi·stli `luetust, siis akkas selitämmä Lüg; [õpetaja] `epi·stli loeb `kantsli pεεl ära, sest ta teeb `jutluse Jäm; kirikärrä piibeli seest lukeb `pistlid Mar; `lutruse kirikus `loetas eebistli Hää; [õpetaja] `kantsles loeb pistelt KJn; vanema inimese loiva `pistlid Hls; opetaja loeb jutussjärje pääl ehvändgeeli ja `aĺtre i̬i̬n loeb `ebi·stli Nõo; `täämbä lugi opõtaja kerikun `õigõ pikä `epi·stli Har
2. noomitus-, õpetuskõne kei teiste `seltsis siis sa tead küll mes `ebi·stel oo Mar; luges `eese `pistled ette Mär; akkas `jälle oma ee·bistlid pidama, ma ei taht kuulata Lai; mis `pistelt sa siin pead Plt; Änämiste jäi [sulase] poiss päräst sihakest `ebi·stelt iḱki `nõusse [ja nais vanatüdrukust peretütre] Vil; lugi mullõ eebistlit Vas
3. Nigu epistli (kõhnast loomast) Kam

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur