[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

nabin nabin g -a Kuu Vai(n nabina) Kse Tõs Trv Krk tasane krabin, nahin laps süöb nabin taga Vai; sõrmed teeväd nabinid Tõs; tallekse sööve `leibä, võtav ku nabin Krk

nadin(a) n nadin Kad; n, g nadina VNg melu, kõnekõmin `lapsed pidavatta nisugust nadina VNg

nagin nagin Kuu Lüg IisR Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Mär Kse Han Tor Hää Saa Ris Juu Jür Koe Iis Trm Kod MMg Pil KJn Trv Hls, nakin Puh Nõo Krl/g naginõ/ Har Rõu Plv, g nagina; n, g nagina Vai

1. nagisemine vms heli tuol - - tieb nagina Lüg; ratastel oo nagin, kui söidab Vll; tooli nagin, ma `kuulsi küll seda naginad Hää; `kuulsin seina vahel naginad, iir näris sääl Saa; kui `einu sööväd, sis on ike nagin veel, aga koe sa `naireid viid, sis on juba suur ragin Juu; Jõuad iga naginad kuulata Jür; nagin käib egä aśja `kõsta, mes annab `liiku Kod; mea ei kuule kedägi naginat Trv; peni ot́s `kirpõ nigu nakin om Krl; ku - - kargutamma `naksi - - siss is olõʔ muud kuuldaʔ ku hobõsõkabja klõbinat ja sadula naginat Har
2. sõnelus, nääklus Siis püüs siel vähigäst naginagi `tulla Kuu; Seikest pisikest naginat tuleb igas peres vahel ede Kaa; Äkist oli nagin `lahti, missest tuli, äi tea Pöi; Poisid tegid piśse nagina (kähmluse) ää Han; Läksid natuke naginasse Jür; vähä õli naginad, ei õllud suurt tüli Kod; veekest naginad ikke on olnd, ega me `riidlend küll ei ole Pil; küll nemäd on naginas (tülis) KJn

nagina naginal laps sõi nagina; koerakutsikad sõid nagina `leibä; sea`põrsad `võtvad nagina `toitu Tõs

nahin nahin Kuu IisR Vai Jäm Khk Pöi Muh Mar Mär Kse Juu VJg Iis KJn Trv Puh San/g -e/ Har, nahen Tõs PJg Tor, g -a; nahhin g nahin|a Har Rõu Vas, Krl kahin, sahin; nohin `Üöse pimedas on `kuulda igasugu nahinaid IisR; siad `süöväd, nahin taga Vai; See (vikat) käib nõnda rohust läbi et nahin taga Pöi; sõi nagu nahin Muh; Ainult väike nahin oli veel puude latvades Mar; Oli vähä nahenad kuulda teene pool seena PJg; `vihmä tuleb nõnna et nahin taga Juu; sea võtave ku nahin `kartulan Trv; ku nahhin `eńgäss läbi nõna Krl; kerikun keeleti kõvastõ kõnõlamine välläʔ - - nigu nahin oĺl ennedä; kuuli, et riihhe alh om nahhin, lähä `kaema, tsia teräunigu otsan Har

nasin1 nasin Vil Krk, g -a Mär Hää Juu Plt KJn Trv; nassin Hel, g -a Rõu, nasina Puh nahin, sahin; nohin ninast tuleb suur nasin `väĺla Hää; loomad sööväd ni‿et nasin taga Juu; lammastel ääd einad i̬i̬s, võtavad ku nasin Vil; akkaśs sadame, nindagu nasin tulli `paksu `vihma; nina nasisess pähän, võtt ku nasin Krk; lehmä võtave (söövad) ku üt́s nassin Hel; temä sõi suurõ nassinaga Rõu Vrd näsin

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur