[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

evangeelium (variante) e·vange()lium (ee-; evangee·li˛um, `evangee·lium, [e]evangiljum) spor eP, Ran, hv V, e·hvange()lium(m) (ehvangeelum, -iilum, -iljum, -illum, -eljum; ehvängeel(i)um, `ehvangee·lium; `ehvangi·ljum, `i-; ehvandgiljum, ehvengee·lium) spor eP, hv eL, `e·hvangiljum spor R, g -i; p evangeliumat Lut; e·vangel g -i VNg; ehvangel Har, g -i Krk; g evangeli Hää Lei, ehvangili Plt; ehvanki̬i̬l Krl; ehvańdki̬i̬ĺ g -keele Rõu; n, g ehvändgeeli Nõo
1. evangeelium a.  Jeesusest jutustav raamat piiblis Tõstamändi sees aa neli evangiljumi Emm; uies tõstamendis oo `evangee·liumid Tõs; `Luuka ehvangillum Ris; `Maateuse eevangiĺjum; eevangiĺjumid ja eebistlid Kod; Joannese ehvängeelium KJn b.  evangeeliumist võetud katkend kerik`erral oli juo `ehvangiljum `loetu VNg; `kirkus ehvengee·lium `loetaste `altari ees, mönekorra pae pεεl Jäm; õpetaja loeb pühapäeva `ehvangi·ljumi Mär; evangee·liumit õpetaja `eeste loeb `altarilauva pial Pal; ehvangel `loetess ehvangist Krk; sääl (õigeuskliku surnu sõrmede vahele pandud paberil) `oĺli evangee·li˛umid, ja saagramendid, kõik valmiss trükitu Ran; opetaja loeb jutussjärje pääl ehvändgeeli Nõo; meil `loetass kerikun alasi ehvangee·liumi ja `peetäss tu̬u̬ `perrä jutuss Har; śjonds lugõ evangeliumat Lut || fig kui moni plarise pali `rääki, siis `üölla: oli mul seda `e·hvangiljumi `tarvis `oige `kuulla VNg Vrd angel1, ehvang, evangelija
2. hrl luteri (usk, kirik jne) eks niid one kõik evangeliumi `usku, kis armulavval kääväd Kod; ehvangiliusk Plt; ehvangee·liumikerik Har; luteri-evangeli usk Lei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur