[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

mulistama mulistama Jäm Jaa Pöi Kse Trm Kod/-ss-/ Trv TLä Rõn Vas Se Lut, -mma Lüg Kam Urv Rõu Plv, -m(e) Hls Krk San; mullistama Vas, -mma Räp

1. mulinat tegema, solistama eks `lapsed mulista küll `viega Lüg; siga akkas kohe `atrima, pulistab ja mulistab [toiduga] Jaa; Mulistasi sii pirekse oksenda Pöi; konnad mulistavad oidus Trm; jahu vede ulgan, obene õt́sib ja mulissab Kod; latse mulistave vi̬i̬ sehen Trv; söögi man üteldi latsele, mes sä mulistat, sü̬ü̬ iluste Ran; vanast lätsime `lambit `mõskma jõe `vi̬i̬rde, siss mulistime vi̬i̬n, ega ojoda es mõśta Nõo; sannan ütte `vi̬i̬si `tu̬u̬bri man, mugu mulistass enne Kam; laits võtap `luśka kätte ja mulistab pääle `sü̬ü̬ki Rõn; Õhvakõnõ ei˽taha˽juvva˽`häste, muidu ku mulistass moĺli man Urv; tsiaʔ vai latsõʔ mulistasõ, `käändlese vi̬i̬ siseh Plv; t́siga mulistass ku sööse, aase nõ̭na `sissõ Se; vesi är mulistat (sogaseks aetud) Lut Vrd molistama
2. kõvasti vihma sadama, kallama kui nii vihma u̬u̬ nakassiva `käimä, siss mulist nädäl `aiga Ran; nüit mulistass `vihma niipaĺlu maha et Kam
3. kuristama va esä (isateder) mulist ja laśk `kõhvi Hls

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur